درمان اسهال با ازگیل (Mespillus germanica)


درمان اسهال با ازگیل (Mespillus germanica)

درمان اسهال با ازگیل (Mespillus germanica)

ازگیل (Mespillus germanica)

اسامی عمومی دیگر: سر، ترشه سر، کونوس دار، کوندوس، تالاس گور،نامهای علمی دیگر: (.Mespillus germanica L.) نام خانواده: خانواده گلسرخ (Rosaceae)bcxvbvنوع گیاه: درخت و درختچه.قسمت مورد استفاده: برگ، میوه و دانه.مواد متشکله موثر: تانن، اسیدسیتریک، اسید مالیک، مواد پپتیک، قند و ویتامینهای مختلف.خواص درمانی: پولب میوه: ملین، برگ: قابض و به صورت غرغره در رفع آفت و ورم مخاط گلو، دانه: ضد سنگ کلیه.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: ازگیل را به عنوان قابض، مقوی، پایین آورندهٔ فشار خون، رفع اسهال های ساده و خونریزیها مورد استفاده قرار میدهند.مقدار و دستور مصرف: برگ و دانهٔ از گیل به مقدار 4-8 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده. میوه به مقدار ۵۰-۱۰۰ گرم به صورت شربت.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد