درمان اسهال با گیاه قره قات(Vaccinium artosaphyllos)


درمان اسهال با گیاه قره قات(Vaccinium artosaphyllos)

درمان اسهال با گیاه قره قات(Vaccinium artosaphyllos)

قره قات(Vaccinium artosaphyllos)

اسامی عمومی دیگر: قره قات، سیاه گليله.cmcmknmنامهای علمی دیگر : (Vaccinium mytillus L.) نام خانواده: خانوادهٔ اریکاسه(Ericaceae)نوع گیاه: درخت و درختچه.قسمت مورد استفاده: میوه و برگ.مواد متشکله موثر: میوه: تانن، اینوزیول، پکتین، کاروتن، میرتیلین، قند، ویتامینها. برگ: تانن، آر بوتین، اریکولین، میرتیلین ، رزین، موسیلاژخواص درمانی: قره قات را به عنوان پائین آورندهٔ قند و فشارخون و ضداسهال توصیه نموده اند. موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: میوه قره قات را به صورت دم کرده به منظور پائین آوردن قند و فشارخون توصیه نموده اند. افزون بر این شربت و مربای میوه آن را جهت مداوای ورم های دهان و حنجره به کار می برند. مقدار و دستور مصرف: میوه قره قات به مقدار6-4 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد.c-c

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد