درمان اسهال با گیاه مرزه (Saturia hortensis)


درمان اسهال با گیاه مرزه (Saturia hortensis)

درمان اسهال با گیاه مرزه (Saturia hortensis)

مرزه (Saturia hortensis)

اسامی عمومی دیگر: نداغ، صعتر، البرنامهای علمی دیگر: ستوریا هورتنسیس (Saturia hortensis)9999 نام خانواده: خانوادهٔ نعناع (Labiateae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: کلیهٔ اعضای هوائی .مواد متشکله موثر: روغن فرار، تانن، ترکیبات فنلیک، پیروکاتشل، استرول، چربی، قند، صمغ و موسیلاژ.خواص درمانی: مرزه را به عنوان ضد نفخ، مادر، هضم کنندهٔ غذا، ضدعفونی کننده، مقوی معده، نیرو دهنده (مقوی قوه باه) و رفع اسهال های حاد مورد استفاده قرار می دهند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: اطبای قدیم مرزه را برای معالجهٔ نقرس، مقوی معده، سقط کنندهٔ جنین، رفع اسهال، تسکین کنندهٔ عمل هضم غذا، مدر، بادشکن، ضد کرم، برطرف کنندهٔ دردهای عضلانی و روماتیسم توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۳-۱ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.77000

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد