درمان افسردگی


درمان افسردگی

 درمان افسردگی 

 

افسردگی یک وضعیت قابل درمان است، اما در مورد آن چالش هایی وجود دارد.بزرگترین چالشهای فرآیند درمان، بیمیلی بیماران برای کمک گرفتن و عدم میزان که بیماران باور ندارند که ام اس پابهپای اختلال در عملکردهای بدنی، میتواند تفکر را هم تحتالشعاع خود قرار دهد، به این گفته که ام اسب روی احساساتشان اثر مخربی دارد، نیز زیاد بها نمی دهند. این عدم پذیرش، کاملاً قابل درک است، اما دلیل نمی شود.

خودتان ابزارهای احساس بهبودی و تسلط بر زندگی خود محروم کنید. حفظ درخواست کمک در مورد افسردگی، به این معنا نیست که تسلیم آن شده اید، بلکه بدان معناست که به حدی قوی هستید که در پی کنترل اوضاع در جهت تندرستی خود هستید. چون تحقيقات نشان داده که افسردگی به خودي خود واضح و آشکار نیست، هرچه زودتر به آن رسیدگی کنید، زودتر احساس بهبودی خواهید کرد. افسردگي شدید، استفاده ی توأم از یک داروی ضدافسردگی و روان درمانی است. اگرچه نشان داده شده که هرکدامشان قدری در این زمینه مفید است، اما استفاده ی توامان بیشترین تأثیر مطلوب را خواهد داشت.

در اینجا به ذکر چند نکته ی کلیدی دربارهی داروهای ضد افسردگی میپردازیم:

* تاثیر یک داروی ضدافسردگی ممکن است چهار الی شش هفته بعد از .شروع درمان مشاهده شود

* اگر همین که احساس کردید حالتان بهتر است، اقدام به قطع دارو کنید، احتمالا افسردگی باز میگردد. پس مهم است که طبق توصیه، دارویتان را مصرف کنید تا پزشکتان دستور دیگری بدهد.

* داروهای ضدافسردگی که در حال حاضر در بازار موجود است (و تعدادشان هم خیلی زیاد است) دارای مکانیسمهای عمل و عوارض جانبی متفاوتی است. بنابراین صبور باشید - ممکن است مدتی طول بکشد تا دارو و دوز مناسب خود را پیدا کنید. اگرچه نورولوژیستها، متخصصان داخلی، پزشکان خانواده و بعضی از پرستاران می توانند اقدام به تجویز داروهای ضد افسردگی کنند، ولی معمولاً افراد مزبور، در این زمینه دورهی خاصی ندیده اند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد