درمان انزال زودرس با گیاهان دارویی!!


درمان انزال زودرس با گیاهان دارویی!!

درمان انزال زودرس با گیاهان دارویی!!

انزال زودرس

عوامل ایجاد یا تشدید کننده: استمناء در دوران نوجوانی، وضعیت روانی نامناسب، الکل، شیر خشت، سردی (خوراکی های ترش و بیمزه)، نوشیدن اب (بیش از اندازه)، حمام داغ، ازدواج دیر هنگام، سرد مزاجی زن، پیاز بیش از اندازه)، زیاده روی در مصرف فلفل، عسل (بیش از اندازه)، کمبود سیلیکون - کلسیم - ویتامین های گروه B».درمان: استفاده از داروهای تقویت اعصاب گیاهی به مدت یک ماه - مانند دم کرده  «تیول (۷ گرم) + گل گاو زبان (۳ گرم) + ناخنک (۷ گرم) + بهار نارنج (۷ گرم) + زعفران (کمتر از نیم گرم)» با عسل،  شیر +عسل + کمی زنجبیل + یک قرص مخمر آبجو، اسارون + زعفران+ تخم کرفس + دارچین + ریوند + سنبل الطیب + مصطکی (هریک ۵ گرم) + زرنباد + حب الفار + عاقرقر حا+ قرنفل + بسباسه+ صمغ عربی سبک (۲۱۵ گرم) +بذر البنج و فلفل سیاه هر یک (۷/۵ گرم)+ افیون ۱۲ گرم) + فرفیون (۱ گرم) - غیر از مصطکی و افیون همه را پودر کنید  و ان دو را نیز اضافه کنید و با گلاب حب بسازید و چهار ساعت بیش از مقاربت دو یا سه حب با شیر میل کنید، «عاقرقر حا (۱ گرم) + تخم ریحان (۸ گرم) + قند (۹ گرم)» را پودر کنید و حب بسازید و ساعت قبل از نزدیکی یک حب با شیر میل کنید، کباب گوشت کم چربی، قدومه + شکر سرخ (هریک ۶ گرم) را با شیر بجوشانید و بعد از شام میل کنید، «تخم خرفه (۷ گرم) + پوست یا تخم خشخاش ۸۱ گرم) + برگ شاهدانه (۵ گرم) + تخم نیلوفر سفید (۷ گرم) + بلوط ۱ گرم) + گلنار ( ۱۰ گرم) + سیاهدانه ( ۱۰ گرم) + زیره (۵ گرم) + نانخواه (۵ گرم) + پوست هلیله  زرد (۳ گرم) + هلیله  سیاه (۳ گرم) + گشنیز خشک (۱۰ گرم) + تخم کاهو (۵ گرم)» را پودر کنید و در سه برابر عسل مخلوط کرده معجون بسازید و هر شب یک قاشق روی نان بمالیدو با شیر میل کنید، حب ماسک رازی، حب عنبر، «بذر البنج (۱۰گرم  ریشه شوکران (۱ گرم) + مویز (۵ گرم)» را بجوشانید و حب کنید و هر  بار سه حب با شیر میل کنید، تمبر هندی را به مدت چهار روز بخیسانید و مغز ان را در اورید با دو برابر ان قند، حب بسازید (روزی دو عدد)، یک عدد راسن را پودر کنید و با شیر بنوشید، کندر،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد