درمان انواع بیماری های مغزو اعصاب 


 درمان انواع بیماری های مغزو اعصاب 

 درمان انواع بیماری های مغزو اعصاب 

 

درمان جنون صفراوی

۱) خوردن سرکنگبین ۲) انجام حجامت عام ۳) انجام حجامت سر

درمان جنون دموی

در این بیماری فرد در حین عصبانیت میخندد.-انجام حجامت عام ۲ تا ۳ مرحله هر هفته یک بار

درمان جنون بلغمی

فرد دیوانه است اما به سر خودش میزند و منفی ها را میگوید: ۱) خوردن گرمی ها ۲) شربت زعفران با عسل (مداوم).

درمان فراموشی برشی

این است که گاهی اسم یکی از یادتان میرود ناشی از سوختگی صفر است که بلور کرده و این فراموشی ایجاد شده است: -خوردن سرکنگبین- پیاده روی کردن-خواب بموقع- عطسه آور روزی یک بار،

درمان فراموشی منتشر

یعنی همه چیز را فراموش کرده است-خوردن گرمی ها-استشمام عطر محمدی- مالیدن روغن کنجد روی ملاج.

درمان وسواس

خوردن انار روزی یک الی سه عدد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد