درمان انواع کمردرد در طب سنتی!!


درمان انواع کمردرد در طب سنتی!!

درمان انواع کمردرد در طب سنتی!!

کمردرد کهنه

اگر کمردرد، کهنه و مزمن شده است. می توانید ریشه  ترخون را نرم بکوبید و بازرده تخم مرغ خام مخلوط کرده و بر کمر ببندید و چند شب این کار را تکرار کنید. • پنج سیر ریشه  ترخان خشک ساییده شده،1سیر روغن کرچک کهنه و ۱ سیر روغن زیتون تصفیه نشده را با هم مخلوط کنید و ۴۰ روز هر صبح و شب بر کمر ماساژ دهید.

درد کمر از سردی مزاج:

اگر درد کمر از سردی مزاج است مصرف ماء الاصول و گل قند عسل و تریاق، درد تسکین می یابد. همچنین مالیدن و ضماد روغن سوداب یا روغن قسط یا روغن بید انجبیل مؤثر خواهد بود و نیز می توانید اوشق و حب القار را بسایید وو با لعاب تخم کتان مخلوط کنید و بر موضع بمالید 

درد کمر از بلغم:

  • اگر درد کمر در اثر غلبه بلغم گرفتار خواهند شد در این صورت اول به منظور پاکسازی بدن از بلغم اقدام کنید، سپس با خوردن ماء الاصول و مصرفا اگیرترکی یا مخلوط زیره و عسلدرد را ساکت کنید 
  • انزروت، میعه سایله، مقل ازرق  نمک هندی، جاوشیر ، سرنجان ، اوشق ، شحم حنظل ، زنجبیل ، شقاقل ، انیسون ، تخم کرفس ، رازیانه ، زرمباد  و قسط   تلخ، همه را به نسبت مساوی بسیار نرم بسایید. بعد با کمی آب مرطوب و شیاف هایی درست کرده و استعمال کنید و مقداری از آن را نیز بر کمر ببندید.
  •  پودينه  ساییده شده را با پودر سیر و مغز ساق گاو مخلوط کنید و با کمی روغن زیتون خمیر کرده، بر كمر بماليد.

ضربه خوردگی کمر:

  • هرگاه کمر دچار ضربه خوردگی شد، روزی سه مرتبه مقداری شربت زرشک بنوشید.

درد کمر در اثر ضربه:

  • برای تسکین آن، آرد باقلا، آرد جو و تاجریزی کوبیده را به میزان مساوی و با روغن دنبه مخلوط و ضماد کنید.
  • مورد، شوید و بومادران از هر کدام ۲۰ گرم، مغز ناخنک و أفسنطين هر کدام ۱۵ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با ۲۵۰ گرم روغن دنبه مخلوط کنید و هر شب مقداری از آن را بر کمر ضماد کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد