درمان اگزما، درماتوز، خارش های جلدی، سالک جلدی با داروهای گیاهی / قسمت چهارم


درمان اگزما، درماتوز، خارش های جلدی، سالک جلدی با داروهای گیاهی / قسمت چهارم
 -خوردن کاهو، کاسنی، هندوانه، تمر هندی و شاه تره برای تصفیه خون و خارش بدن مفیداست-ضماد خشک شاه تره با حنا جهت امراض جلدی و خارش پوست و ضد عفونی آن مفید است.-خوردن شاه تره داروی خارش و گری است. -ضماد پخته میوه کامل نارنج جهت جرب و خارش و جوشهای جلدی و نرم کردن پوست-ایجاد اسهال طبیعت با حب صبر و هلیله زرد و گل سرخ و مصطکی و استحمام مکرر مفید است.-استعمال مغز تخم خربزه سائیده با گلاب در رفع خارش و کهیر و بثورات جلدی مؤثر است.-تخم خیار مدرو پاک کننده عروق از مواد فاسده است با تخم خربزه مصرف می شود. - کندر و سرکه و روغن زیتون برای دردی که برجستگی های زگیل مانند از پوست براید و احساسی مثل جای پا مورچه به بدن حس شود (درد مرکب) بمالد سودمند است.-آب پز انجیر را با کف خردل بر محل خارش مالند مفید است.-جوشانده برگ گیاه ورباسکوم دارای اثر تسکین دهنده خارش است در زخم بو اسیر مفید است گاهی نیز گرد برگ را بر روی زخم جهت مداوا میپاشند. -خوردن شاه تره داروی خارش و گری است. -گیاه حر شف بری Silybum marianum (خار مریم، تیره کاسنی) در کهیر ناشی ازآنافبلاکی مصرف دارد.-جهت حساسیت بدن باقلای تازه را با پوست سبز آن بپزند بعد بکوبند تا مانند خمیر شود به تمام بدن بمالند بعد از ۱۵ یا ۳۰ دقیقه بشویند. -ضماد بادام تلخ و سرکه مانع خارش پوست است. -اسانس نعناع ضد خارش است.-روغن اسطو خودوس ضد خارش است.

درمان کهیر (جوش شری)

شری عبارت است از جوشهای ریز و هموار که تا اندازه ای به حبابهای مایل به سرخ شبیه اند. خارش دارند و انسان را افسرده می کنند و اکثراً یک دفعه با هم سر بر میآورند -تمر هندی، آب انار شیرین که با پوست فشرده شوند. افشره انار میخوش که با پوست فشرده شود. خوشاب زردآلو، آب چکیدهٔ ماست، قرص تباشیر، که با کافور سازند و با آب انار بخورند. همچنین روزی چندین بار آب گرم بخورند که به نفع بیمار است و شکم را نرم خواهد کرد.-اگر سماق در آب بخیسد و تصفیه شود و به وزن بیست و یک مثقال از ان بخورند درد شری  تسکین یابد۔ -غذای بیمار سوپ عدس پوست کنده سرکه زده، سرکه با روغن بادام به هم زده و سرکهٔ با اب غوره به هم زد و باشد.

برای اسهال دادن و دفع سموم و خلط

 -هلیله یک جزء، تربد نیم جزء که بیمار بوزن ۳ درهم بخورد.-میوه سبز سر و هفت مثقال، صبر زرد یک درهم با هم بخورد.-کاجیره را بسای و با سرکه بسیار ترش بهم زن و بیمار بخورد.داروی ترکیبی زیر در علاج شری که از اثر بلغم باشد خوب است.-کبابه یک درهم، شکر ۳ درهم بزر پنج انگشت سه در هم، همه را در شیر تازه دوشیده بریزند وبخورند-پونه دو درهم، تباشیر دو درهم، گل محمدی سرخ رنگ(گل آتشی) نیم درهم، کافور یک قیراط همه را در آب انار ترش ریزند و بهم زنند و بخورند. .-ميوه سرو کوهی را ناشتا تناول کنند.- مقداری سیر تازه را کوبیده و با عسل مخلوط نموده و بر پوست مالند.- در درمان خارش و کهیر آب سیر را گرفته با عسل مخلوط نموده روزی یک مرتبه در حل خارش بمالید.-تخم کاهو، تخم کاسنی، تخم خرفه، تخم خیار، تخم گشنیز از هر کدام بمقدار مساوی بسایند با آب خرفه و آب گشنیز تازه خمیر نموده روی موضع بگذارند سوزش و جراحات را ساکت می نماید-اسفرزه را با شیر مادر دختر زا مخلوط نموده بر روی پارچه نازکی پهن نموده روی موضع قرار دهند از خارش و سوزش آن جلوگیری می نماید.-در کهیر: موضع را در اب سرد قرار دهند.-خاکشیرو سکنجبین مخلوط نموده روزی ۳ بار بخورند.-آب نارنج، آب لیمو و آب غوره از هر کدام صد گرم مخلوط نموده میل نماید.-خوردن، کاهو، گشنیز، چغندر، برگك چغندر، ماست، آب لیمو، قدومه، لعاب اسفرزه، خاکشیرجوشانده، شاه تره، خرفه، خیار، هندوانه بسیار مؤثر و مفید است.-ضماد کوبيده دانه شنبليله ضد خارش است.-مقداری مغز بادام تلخ را له کرده و با کمی سرکه کهنه مخلوط نمائید برای امراض پوستینظیر جرب و خارش پوست و جوشهای خشک صورت مؤثر است.

برای درمان کهیر

-غافث و بابونه هر کدام ۱۰ گرم، بنفشه سه رنگ و گزنه خشک هر کدام ۵ گرم مخلوط را در ۵۰۰ میلی لیتر آب دم کرده روزی ۳ فنجان میل شود.-برش پیازیا برگ له کرده کلم روی سطوح مورد نظر بمالید. -ضد خارش و جرب انار ترش و شیرین را بطور کامل همراه پوست و شکم آن خوب پخته وله نمائید جهت درمان خارش پوست و جرب مفید است.-ضماد پودر خردل و انجیر له شده ججهت خارش گوش مؤثر است.-مقداری گلاب را با پودر سیاهدانه سوخته شده مخلوط کرده بر روی جوشهای پوستی خارش دار بمالید مفید است و زخم های خارش دار را التیام داده.-آب جوشانده برگ مورد که با گل ارمنی و کمی سرکه خمیر شده باشد خارش پوست بویژه در ناحیه مقعد را برطرف می سازد. - مالیدن روغن مورد به پوست جهت درمان اگزما و خارش پوستی نافع است.-چنانچه مقداری از گل و برگ همیشه بهار را نرم سائیده و با پودر حنا مخلوط کرده و با قدری آب خمیر نموده و بر موضع خارش پوست بمالید جهت رفع خارش پوست مجرب است.-اگر آبغوره رابه پوست بمالندو آنرا حمام آفتاب دهند در معالجه امراضی جلدی بسیار مؤثر است. -ضماد گوشت یا برگ کدو، روغن هسته هلو، آب گردوی تازه، ضماد له شده برگ اسفناج در روغن زیتون در درمان اگزما مفیدند. -برگها و ساقه خرفه برای رفع سودا مؤثر است. -زخمهای خارش دار و مرطوب به صورت حساسیت ماست ۱ استکان، سرکه ۱ لیوان، قارا ۱۵ گرم، حنا ۲ قاشق، گل ارمنی ۱۵ گرم، داروها را نرم سائیده با سرکه و قارا بجوشانند و محل زخم را با آن شستشو دهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد