درمان برافروختگی صورت با گیاه کنگرزد


درمان برافروختگی صورت با گیاه کنگرزد

درمان برافروختگی صورت با گیاه کنگرزد

کنگرزد

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی کنگرزد است . کنگرزد صمغ رزینی است که از ساقه  کنگر صحرایی به صورت شیره گیاه خارج میشود. نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: تراب القی - خاک قی آور-تریاک برگردان. طبیعت آن: کمی گرم و خشک است.

خواص درمانی کنگرد:

۱- سه تا شش گرم از آن را با آب نیمه گرم یا سکنجبین حل کنید و بخورید.قی می آوردو باآوردن قی بلغم و صفرا برگردانده میشود.۲- ضماد آن ورم ها را تحلیل میبرد.

درمان گیاهی برافروختگی صورت

۳- آن را با شیر یا آب زرد پنیر مخلوط کنید و هر شب روی پوست صورت بمالید. بر افروختگی صورت را برطرف میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد