درمان بیماریها با سبزیها و میوه های شفا بخش


درمان بیماریها  با سبزیها و میوه های شفا بخش

 درمان بیماریها  با سبزیها و میوه های شفا بخش 

 برای درمان آبسه :بادنجان، هویج، شاهی، باقلا، کاهو، انگور، شلغم، پیاز، تره فرنگی، خرفه، انجیر، زیتون. خانمهایی که وضع حمل کرده اند: بادام، انگور، کشمش، جوش صورت - کاهو، شلغم، گوجه فرنگی.ورم غده ها :پیاز.معالجه آلبومین :کرفس، لوبیا۔ معالجهٔ کمخونی : هویج، شاهی، اسفناج، جعفری، انگور. معالجهٔ تصلب شرایین :سیر، آرتیشو، پیاز، گیلاس، توت فرنگی، آلو، آلوچه.معالجهٔ درد مفاصل:سیر، هویج، تره فرنگی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، موز، گیلاس، لیمو، توت فرنگی، گلابی، سیب، انگور.معالجهٔ برفک :زغال اخته فرنگی. آسم :سیر، هویج، پیاز، جعفری، آویشن، توت فرنگی.طبایع صفراوی دموی: هویج، خیار، کاهو، گوجه فرنگی، گیلاس، تمشک، خربزه، انگور. انواع سوختگی:بادنجان، هویج، کلم، اسفناج، لوبیا، کاهو، پیاز، سیب زمینی، کدو، خرفه، بادام، به، انجیر، خربزه، هلو. جلوگیری از سرطان :اسفناج، جعفری، توت فرنگی، حفظ موی سر - شاهی، پیاز، گردو. جلوگیری از خاکستری شدن مو :انگور معالجهٔ ضعف قلب :آرتیشو، مارچوبه، کرفس، کاهو، پیاز معالجهٔ قولنج کبد :کاسنی خودرو، بادام. قولنج کلیه :کرفس، باقلا، تره فرنگی، بادام، گیلاس احتقان خون : پیاز، ترب. یبوست :هویج، کلم، اسفناج، ترخون، کاهو، پیاز، تره فرنگی، کدو، ریواس، گوجه فرنگی، سیب زمینی ترشی، بادام، گیلاس، انجیر، توت فرنگی، انگورفرنگی، زیتون، پرتغال، هلو، سیب، آلو، آلوچه، انگور. کوفتگی و ضربت: جعفری، کدو، بادام، هلو دوران نقاهت :مارچوبه، کرفس، اسفناج، زردآلو، بادام، شاه بلوط، انجیر، گردو، پرتغال . سیاه سرفه - سیر، شاهی، تره فرنگی، ترب، انجیر، سیب درختی میخچهٔ پا: سیر، تره فرنگی، انجیر، گردو. درد پا و دست: آویشنرفع کندی رشد :هویج، کلم، شاهی، اسفناج، پیاز، جعفری، سیب زمینی ترشیخناق :تره فرنگی، گلابی سودا :بادنجان، هویج، کلم، خیار، اسفناج، لوبیا، ترشک، سیب زمینی، کدو، خرفه، لیموترش، انجیر، انگورفرنگی، گردو، زیتون، هلو،کمبود کلسیم :موز، لیموترش سوء تغذیه و رفع فقر غذایی :لوبیا درد دندان :سیر، شلغم، پیاز، جعفری، آویشن، توت، گردو حفظ دندانها :رازیانه، توت، لیموترش، توت فرنگی دندانهایی که دیر درمی آید :هویج، لیموترشضعف جسمی و عصبی :سیر، آرتیشو، مارچوبه، هویج، کلم، شاهی، اسفناج، عدس، پیاز، آویشن، توت فرنگی، انگور. دیابت :آرتیشو، کاسنی خودرو، شاهی، سیب زمینی، سیب زمینی ترشی، .توت فرنگی، فندق، گردو اسهال و شکم روش :آرتیشو، هویج، اسفناج، پیاز، سیب زمینی، گیلاس، به، .توت فرنگی، ازگیل، گردو، انگوراسهال بچه ها :هویج، سیبزمینی، توت فرنگی، توت، سیب درختی، سوء هضم :سیر، چغندر، کرفس، رازیانه، کاهو، عدس، پیاز، ترشک، بادام، - ،لیموترش، به، انگورفرنگی، پرتغال، گلابی.انواع پینه :سیر، تره فرنگی، گردواسهال خونی :اسفناج، ازگیل، گردو، سیب درختی، انگورخراش پوست: پیاز، جعفریانواع اگزما :شاهی، شلغم، گوجه فرنگی، گردوچاقی: هویج، کلم، شلغم، پیاز، سیب زمینی، لیموترش، فندق، پرتغال، .سیب درختی، انگوربچه های علیل و ضعیف - آویشن، گوجه فرنگی، بادام، موز، به، انجیر، گردو ورم سرمازدگی :کرفس، شلغم، پیاز، سیب زمینی، لیموترش، به ،گردوباد سرخ : لوبیا و کاهو عفونت معده : کرفس، ترخون، پیاز، تره فرنگی، سیب زمینی ، خرفه، ریواس، آویشن، سیب زمینی ترشی، بادام، شاه بلوط، به، انجیر، توت فرنگی، انگورفرنگی، تورات ، پرتغال، هلو، انگور.خارج کردن چیزهای خارجی از معده :سیب زمینی خراش روی پوست :  لوبیا، کدو، شنگانواع تبها :سیر، آرتیشو، کرفس، کاسنی خودرو، خیار، پیاز، جعفری، آویشن، بادام، گیلاس، توت، فندق، پرتغال.اختلالات کبدی :آرتیشو، مارچوبه، هویج، کرفس، کاسنی خودرو، شاهی،کاهو، پیاز، جعفری، ریواس، شنگ، گوجه فرنگی، گیلاس، لیموترشتوت فرنگی، زیتون، پرتغال، آلو، انگور.دمل و کورک :هویج، کلم، شاهی، باقلا، کاهو، شلغم، پیاز، ترشک،تره فرنگی،سیب زمینی، لیموترش، انجیر، زیتون، انگورجرب و گال :سیر، کرفس، شاهی، آویشن، گردو، سیب درختیگاز روده - هویج، ترخونتورم و تحریک لثه های دندان :شاهی، ترب، انجیر، انگورترک خوردگی پوست : سیب زمینی  ترک خوردگی لب :خیار، انگورعفونتهای گلو :کرفس، شلغم، جعفری، تره فرنگی، ترب، آویشن، بادام، لیموترش، خرما، انجیر، توت فرنگی، تمشک، توت، گردوورم لوزتین :تره فرنگی، اویشن جوش پوست :ہویج، پیاز، گردونقرس :آرتیشو، هویج، کرفس، کاسنی خودرو، کلم، رازیانه، باقلا، شلغم، تراب، شنگ، گوجه فرنگی، سیب زمینی ترشی، گیلاس، لیموترش، توت فرنگی، انگور فرنگی، ازگیل، زیتون، گلابی، سیب درختی، آلو، انگور،شن کلیه و مثانه : آرتیشو، هویج، کاسنی خودرو، باقلا، لوبیا، شلغم، پیاز، سیب زمینی، ترب، گوجه فرنگی، لیموترش، توت فرنگی، انگور فرنگی، توت،ازگیل، فندق، انگورگریپ :سیر، رازیانه، پیاز، آویشن، آلبالو، پرتغال، سیب درختیحاملگی :اسفناج، باقلا، لوبیا، عدس، نخود، بادام، ازگیل، فندق، آلوی خشک،انگور .بوی بد نفس - ترب، سیب درختیخونریزی :خرفه، لیموترشبواسیر :سیر، بادمجان، اسفناج، جعفری، تره فرنگی، سیب زمینی، به، انجیر،توت، هلو، انگورتبخال : سیب درختیاستسقا : آرتیشو، کاسنی خودرو، کرفس، شاهی، پیاز، جعفری، خرفه، گیلاسزیادی فشار خون :سیر، توت فرنگی، زیتون، گلابیکم اشتهایی :سیر، آرتیشو، چغندر، هویج، کلم، موسیر، ترخون، کاهو، پیاز، ترشک، ترب، ریواس، بادام، انگور فرنگی، گردو، پرتغال.عفونت روده :کاسنی خودرو، خیار، کاهو، شنگ، بادام، انگورفرنگی، پرتغال،سیب درختی. ساق پای متورم: سیریرقان :آرتیشو، مارچوبه، هویج، کرفس، کاسنی خودرو، کاهو، جعفری، ترب، 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد