درمان بیماری های تنفسی با گیاه مورد (Myrtus communis)


درمان بیماری های تنفسی با گیاه مورد (Myrtus communis)

درمان بیماری های تنفسی با گیاه مورد (Myrtus communis)

مورد (Myrtus communis)

اسامی عمومی دیگر: مورت، مرسین، آس وجدره.fdbbنامهای علمی دیگر :  (.Myrtus communis L.) نام خانواده: خانوادهٔ مورد (Myrtaceae) نوع  گیاه: درختچه. قسمت مورد استفاده گیاه: برگ، میوه و روغن فرار. مواد متشکله موثر: روغن فرار، رزین، تانن، اسید سیتریک، اسید مالیک، قند خواص درمانی: برگ و میوه به عنوان قابض، بند آورندهٔ خون، رفع بیماریهای دستگاه تنفسی، مقوی معده، پائین آورندهٔ قند خون، نیرو دهنده، درمان ترشحات زنانگی و خونریزیها و در استعمال خارجی در رفع بیماریهای جلدی توصیه شده است. موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: مورد را به عنوان قابض، ضدعفونی کننده پائین آورندهٔ قند خون، نیرو دهنده، درمان ترشحات زنانگی وgfnhcghn خونریزیها و در رفع بیماریهای جلدی توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد