درمان بیماری های مغز و اعصاب


 درمان بیماری های مغز و اعصاب

 درمان بیماری های مغز و اعصاب

 

درمان بیماری منیر (سرگیجه دوره ای)

این بیماری ناشی از سردی سر است و طول درمان آن ۴۰ تا ۱۲۰ روز است. ۱) استشمام عطر گرم (مریم - یاس - محمدی) در موقع خواب ۲) روغن مالی ملاج سر، شب ها با روغن کنجد (۱۴ تا ۴۰ روز) ۳) خوردن هفته ای ۲ الی ۳ وعده فسنجان بادام (نصف بادام ۱۴ عدد او نصف گردو) ۴) بادکشی کتف روی کتف ۱۴ مرحله یک روز در میان ۵) اگر زن باشد خوردن روزی ۱ لیوان عرق رازیانه (تا ۱۲۰ شب) ۶) ترک یا کاهش جدی سردیجات مخصوصاً لبنیات، گوجه و خیار۷) خوردن هفته ای ۲ تا ۳ وعده ارده با شیره انگور به عنوان صبحانه توجه : در زمان سرگیجه بادکش بسیار کمک کننده است.توجه : آنقدر این کارها انجام شود. تا طبع بدن گرم گردد.

درمان شوک روانی

۱) استشمام عطر محمدی۲) دود اسفند روزی یکی الی دومرتپ۳) خوراک اسفند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد