درمان بیماری های پوستی با هلو (Prunus persica)


درمان بیماری های پوستی با هلو (Prunus persica)

درمان بیماری های پوستی با هلو (Prunus persica)

هلو (Prunus persica)

اسامی عمومی دیگر: شفتالو، اشتالودار، شلیل، خوج،xzvczxvنامهای علمی دیگر: پرونوس ولگاریس (Prunus Vulgaris)- (Amygdalus persica) )نام خانواده: خانوادهٔ گلسرخ (Rosaceae)نوع گیاه: درختقسمت مورد استفاده: میوه، گل، برگ، پوست درخت هلو. مواد متشکله موثر: میوه: اسید پروسیک (اسید هیدروسیانیک، قند و صمغ). برگ: آمیگدالین، امولیسن کوتئگلوتین ثابت. پوست: تانن، آمیگدالین. خواص درمانی: گل و برگ هلو را به عنوان تب بر، ضد کرم و میوهٔ آن را در بیماریهای پوستی و به عنوان آرام کننده مورد استفاده قرار می دهند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: اطبای گذشته قسمتهای مختلف هلو را به عنوان ملین، مدر، ضدسرفه، درمان کنندهٔ بیماریهای خونی، روماتیسdvfxvم، آمنوره و افزون بر این به عنوان درمان کنندهٔ مالاریا و ضد کرم، قابض و تب بر توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: میوهٔ خشک شده و تازه به مقدار ۲۰۰-۱۰۰ گرم. برگ و گل به مقدار ۲۰-۱۰ گرم به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد