درمان بیماری ها با دود دادنیها در طب سنتی….


درمان بیماری ها با دود دادنیها در طب سنتی….

درمان بیماری ها با دود دادنیها در طب سنتی....

دود دادنیها در طب سنتی

-برگ آفتابگردان در بعضی نواحی، برگ توتون مخلوط نموده و مانند سیگار دودمی کنند. -اسفند و کندر به عناوان یک صد عفونی کننده  مصرف سنتی دارد. - نوعی مریم نخودی Teucriwm CamaedriS را بصورت توتون بر علیه زکام بکار میبرند. - اکلیل الملک شبدر زرد(سر شاخه) حاوی کومارین است که در صنایع توتون مانند یک ماده پر ارزش و معطری در دخانیات مصرف می شود.-گل همیشه بهار (کالاندولا) ترکها به آن داغ توتونی و اعراب آن را دخان الفوخ گویند در مجارستان، بلغارستان و سوئیس روستائیان به جای توتون بکار می برند. - دود تخم کتان (بزرک) مصلح رحم است و نشستن در جوشانده دانه آن نیز مؤثر است.-دودکردنهای پای خری TuSSilago Farforal L (تیرهٔ کمپوزیته) مانند سیگار اخلاط سینه افراد مسن را به آسانی خارج می کند.افزودن مقدار کمی از برگ آن به توتون و تنباکو مضرات آنها را میکاهد. دود بخور تاجریزی برای درد گوش مفید بوده و چرک آن راخشک می کند و نیز برای تنگی نفس مفید بوده. - شیرین بیان را به سیگار و توتون پیپ و تنباکوی جویدنی، انفیه و غیره اضافه می کنند. -پشکل حیوانات گیاه خوار که گیاهان مختلف کوهستانی را میخورند مانند شتر، گوسفند و بز کوهی و الاغ و اسب و آهو به صورت دود دادن در مجاری تنفس اثر ضد عفونی و ضد ویروس دارد و مصرف سنتی دارد. - در خمیر تهیه عود که به میله چوبی چسبانده می شود شکر و کلرات پتاسیم برای ادامه تحریق و خاموش نشدن اضافه میشود .-از اسانس مصطکی برای خوش بو کردن توتون استفاده به عمل می آید .-قوی ترین دودها دود قطران، دود قیرتر (دود میعه = استر ک Stira X ) دود مر، دود کندر دود بر درخت سقز (بریزه بن) و فکر می کنم دود نفت از همهٔ دودها قویتر باشد.-خاصیت رساننده و تحلیل برنده: دود کندر و دود ثمر درخت سقز از داروهای چرک چشم اند نمی گذارند موی از چشم در آید، آماس و سرخ شدن پلک ها را علاج کنند. داروی خوره چشم و رطوبتهائی است که بار مد نباشد. جوشهای چرکین اشک ریز را مداوا کنند. - واژه دخان به معنی دود یا دو ده سیاهرنگ میباشد و در کتاب قراباذین کبیر چنین تعریف شده است دخان عبارتست از اجزاء گرم خشک و لطیف که از اشیاء در حال سوختن و گداختن متصاعد میگردد و بسته به چیزی که در حال سوختن باشد خاصیت دود مشخص )می شود. -دانه میوه عرعر Geniever برای ضد عفونى کردن اماکن کثیف اگر بملایمت حرارت داده و .شود (مانند اسفند) می توان بمنظور ذکر شده بکار برد-بو کردن خیار و کاهو در بهوش آودن بیمار غش کرده مؤثر است. -مخلوط مساوی از بخور ضد عفونی اماکن -برگ گردو، برگ اکالیپتوس، چوب کاسیا، گل پیرتر و آب جوش-آویختن سیر در اطاقها برای ضد عفونی کردن فضای اطاق در قدیم مرسوم بود. -استنشاق بخار بوی سیر رنده شده در درمان آنفولوآنزا، لوزه چرکی و زکام، سیاه سرفه، ذات الریه و عفونت گوش، تیفوس، اسهال خونی و با سیل کخ می تواند مؤثر باشد.-چوب اغلاجون (اغلاگونی) را گرد می کنند بجای کندر می توان دود کرده خوشبو است.-دانه گل پر و اسفند و کندر را جهت ضد عفونی محیط دود می کنند-کندر با مورد با اسفند بصورت تدخین ضد عفونی محیط.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد