درمان بیماری ها با گیاه قضیب ذهب


درمان بیماری ها با گیاه قضیب ذهب

درمان بیماری ها با گیاه قضیب ذهب

 

 درمان آلبومین:

سی گرم ساقه گلدار قضیب ذهب را که خشک کرده اید با یک لیتر آب جوش در ظرفی بریزید و روی آتش بگذارید تا ده دقیقه بجوشد بعد آتش را خاموش کنید. و دوازده ساعت آن را دم کنید بعد آن را در صافی بریزید و صاف کنید و هرروز چهار تا پنج فنجان از آن را بنوشید این دمکرده جوشانده خیسانده، میزان آلبومین را در هشتمین روز درمان پایین می آورد و به سطح طبیعی میرساند.

 درمان کلی باسیل:

چنانکه میدانید کلی باسیل، باسیلی است که به طور عادی در امعاء انسان و حیوانات بدون اینکه اختلالی ایجاد کند زندگی میکند چنین باسیلی وقتی زیاد شد و عفونت ایجاد کرد علت بیماری می شود و چنین بیماریهایی را (کولی باسیلوز) میگویند. برای درمان کلی باسیل باید پنجاه گرم ساقهٔ گلدار قضیب ذهاب را که خشک است با یک لیتر آب سرد در ظرفی بیست دقیقه بخیسانید بعد ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و یک تا دو دقیقه بجوشد بعد آتش زیر  ان را خاموش کنید و پانزده دقیقه بگذارید به حال خود بماند تا دم بکشد بعد صاف کنید با عسل شیرین سازید و سه تا چهار فنجان از آن را هرروز بنوشید.

 درمان اسهال:

جوشانده قضیب ذهب که دستور تهیه  ان برای درمان کلی باسیل شرح دادیم تحت همان شرایط و همان مقدار برای درمان اسهال و عفونت روده اثنی عشر به هر علتی باشد مفید است.

 درمان ورم نثه ها:

جوشانده قضیب ذهاب به ترتیبی که برای درمان کلی باسیل شرح دادیم روزی دوبار اگر در دهان مضمضه شود، لثه ها را سالم و قوی می کند و از هرگونه عفونت های بعدی جلوگیری می نماید.

 درمان درد گلو:

اگر خدای نکرده دچار گلودرد شده اید و یا آنژین شده اید و یا ورم لوزه دارید جوشانده قضیب ذهب را که درمورد درمان کلی باسیل دستور دادیم تهیه کنید و روزی چندبار با آن غرغره کنید تمام این عوارض بعد از چندی برطرف میگردد. .

 درمان بیماری نوریت (مرضی اعصاب):

اگر کسی مبتلا به بیماری اعصاب شده است باید جوشانده قضیب ذهب را بطرزی که در مورد کلی باسیل گفته شد تهیه و مصرف کند تا بحرانهای امراض عصبی او فروکش کند.اختلالات  کلیه ها و مثانه: جوشانده قضیب ذهب دارای خواص ممتاز ادرارآور است به همین جهت است که باید در تمام عوارض کلیوی و مثانه از آن کمک گرفت طرز مصرف و مقدار جوشانده قضیب ذهاب برای درمان اختلالات کلیه ها و مثانه همان است که در مورد کلی باسیل تعیین شده است.

 درمان رماتیسم با قضیب ذهب:

جوشانده قضیب ذهب که دستور تهیه و مصرف آن را برای درمان آلبومین گفته ایم اگر به همان طرز تهیه و به همان مقدار مصرف شود دردهای رماتیسم را تا خواهد داد.

 درمان سرفه با قضیب دهب:

دمکرده خیسانده جوشانده قضیب ذهب سرفه را آرام می کند، اثر نیکویی بر آسم دارد، برونشیت و سرفه های قدیمی مزمن را هم آرام میسازد طرز تهیه و مقدار مصرف آن همان نسخه ای است که در مورد درمان «کولی باسیل» شرح داده شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد