درمان تشمع کبدی (سیروز) در طب سنتی


درمان تشمع کبدی (سیروز)  در طب سنتی

 درمان تشمع کبدی (سیروز)  در طب سنتی 

 در مجله دنیای پزشکی پاریس آقای لیدریج مقاله ای نوشته و در آن معالجه نتایج درخشانی را که دکتر بپنه و دکتر تارنه با معالجه لیمو درباره بیماری تشمع کبدی (سیروز) بدست اورده اند شرح داده است.لیدریج مینویسد آب لیمو تأثیر شفابخش کاملی در روی بیماران مبتلا به سیروز دارد و بررسی های بالینی در بیمارستان بر روی بیمارانی که چندین بار مورد عمل قرار گرفته و خوب نشده اند بودند این نتیجه را ثابت کرده است که آبلیمو اثر شفابخش مؤثری برای معالجه سیروز دارد چنانکه چند بیمار که سیروز شدیدی داشتند با آبلیمو تحت معالجه قرار گرفته و به آنها آب لیمو تازه با پوست آن که رنده شده بود داده شد بعد از سه تا چهار ماه که این بیماران آبلیمو و پوست رنده شده آنرا می خوردند احتیاج بدو عمل جراحی کوچک پیدا کردند. پس از آن عوارض سیروز در آنها بکلی مرتفع و ترشی معده آنها هم بکلی خوب شد.  در ابتدا تصور کردند. این بیماران برای مدت کمی زنده خواهند ماند ولی پس از اینکه تحت معالجه قرار گرفتند و از بیماری شفا یافتند و بیمارستان را ترک گفته و صحیح و سالم به زندگی سابق خود برگشتند. بیمار دیگری که مبتلا به سیروز (هیپرتروفیک) بود در مدت هفده روز تحت معالجه لیمو قرار گرفت و بزودی برآمدگی شدید شکم و ورمهای بدن او خوابید و از بین رفت. پس از دوره ۱۷ روز رژیم لیمو دوره دیگری بمدت یکماه رژیم لیمو را گرفت و سپس این رژیم را شکسته و صحیح و سالم از بیمارستان خارج گردید. از طرف دیگر عمل درمانی لیمو مدتها بعد از قطع رژیم حداقل چندین هفته باقی است و بطول می انجامد آقای لیدریج از شکست معالجه لیمو هم ذکر کرده است و توضیح میدهد: بیمارانی که بعلت ترشی زیاد معده و بیماری شدید سیروز با هیچ درمانی معالجه نشده بودند با لیمو هم معالجه نشدند ولی با این حال وقتی قبل از معالجه با لیمو و پس از آن حالت کبل り معاینه کرده اند بهبودی محسوسی در آن مشاهده کرده اند، برای معالجه کبد باید هر روز ۱۵ تا ۲۰ لیمو را مصرف کرد.انسداد لوله کبد یا سده کبدی - ریشه شیرین بیان سی گرم و برگه آرتیشو بیست گرم گل همیشه بهار و برگ انگور فرنگی گل اکلیل الجبل و گل قنطوریون رقیق از هر یک ده گرم تمام این گیاهان را با هم مخلوط کنید و یک قاشق پر سو بخوری از آن برای یک لیوان آب کافی است که باید دو دقیقه آنرا بجوشانند و ده دقیقه دم کنند و یک ربع مانده به غذا یک لیوان از آنرا مصرف  کنید اختلال کبد - جهه معالجه اختلالات کبد و کیسه صفرا شدید سی تا چهل گرم کاکل ذرت را در یک لیتر آب پنج دقیقه میجوشانند و ۱۵ دقیقه دم میکنند و سپس صاف کرده هر روز پنج بار و هر بار نیم فنجان از آنرا مینوشند."تخفیف بحران های کبدی - ۵ تا ۱۰ گرم ریشه خشک ریوند چینی را در یک لیتر آب جوش بریزند ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دم کنند و بعد یک فنجان از آن را قبل از غذا بنوشند.ورم کبد - شنبلیله ملین و پزنده اخلاط و ادرار آور، مدر حیض جهت ورم کبد مفید همچنین جنطیانا. در طبیعت گرم و خشک لطیف و ضد سموم بدن است جهه ورم کبد نافع است." شربت هندی را جهت درد کلیه و مثانه، رحم، کبد و ورم سپرز و سیاتیک و خفقان و زخم امعاء و گزیدن حشرات و درد کمر و مفاصل مجرب دانسته اند. طرز تهیه آن در قسمت تهیه (شربت های طبی) شرح داده شده است. تقویت کبد - اگر چهل روز صبح بیست مثقال انجیر خشک با قدری بادیان رومی که باینسون هم مشهور است تناول نمایند جهه تقویت کبد حار مفید است. دارچین - مقوی معده و کبد وباه جهت طپش قلب و سرفه رطوبتی مفید و قوتش تا ۱۵ سال باقی است. همچنین مویز منقی و پرگوشت و بزرگ جهه تقویت کبد خوب است." گل و برگ و ریشه آفتابگردان هم جهه تقویت کبد مفید تا چهار مثقال مورد مصرف میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد