درمان خارش واژن در طب سنتی!!


درمان خارش واژن در طب سنتی!!

درمان خارش واژن در طب سنتی!!

خارش واژن در غیر آبستنی

این حالت بیشتر در اثر وجود صفرا و بلغم " و کمتر در اثر سودای " به وجود می آید. اما شایع ترین علت خارش واژینال، قارچ ها می باشند. عفونتها نیز در این باره بی تأثیر نیستند.درمان: شستشو با آب گشنیز، آب کاهو، آب خرفه و بنفشه.شیاف از پودینه و پوست انار، از هر کدام ۵۰ گرم همه را نرم کوبیده با آب مورد یا بارهنگمخلوط کرده با پنبه استعمال نمایند یا در روغن گل کرده به کار برند.درمان دیگر اول طبق معمول پاکسازی بدن از خلط غالب یعنی آنچه باعث تغییر خون و کم و زیاد شدنمحتویات سلول شده است. چه املاح و چه مواد شیمیایی و چه مواد سه گانه (لیپید، گلوسید،پروتید) سپس جوشانده ریشه ایرسا، اذخرمکی و ریشه شیرین بیان که از هر کدام ۵ گرم انتخاب شده باشند، برای یک روز تجویز شود. این مقدار را باید تا حصول بهبودی کامل ادامه داد.

حمام دارویی برای خارش

پودینه، مرزنجوش، بادرنجویه، ریشه انجبار و زاج از هر کدام به مقدار کافی و یا مقداریمورد را روزانه جوشانده در آب آن بنشینند. یا از جوشانده بلوط یا مازو برای این کار استفاده نمایند.

نسخه برای خارش توأم با ترشح

پس از شستشوی مرتب روزانه به وسیله جوشانده آویشن، از دستور زیر استفاده میشود.بسد 5 گرممرمکی10 گرم گلنار 10گرممصطکی ۱۰ گرم کهربا ۵ گرم جوزهندی۵ گرم تخم گشنیز ۵ گرم کندر ۵ گرم بلوط ۵ گرم ميوه سرو ياکاج ۱۰ گرم گل بومادران ۵ گرم همه را نرم کوبیده در شربت سیب یا مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه ضد ترشح و خارش

ریشه انجبار ۳۰ گرم بابونه ۵ گرم عود الصلیب ۱۰ گرم زیره کرمانی ۵ گرمبه مدت پنج روز این مقدار دارو را صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد