درمان خانگی سوختگی با مواد باور نکردنی!!


درمان خانگی سوختگی با مواد باور نکردنی!!

درمان خانگی سوختگی با مواد باور نکردنی!!

سوختگی 

سوختگی ها به سه دسته تقسیم می شود، درجه یک، درجه دو، درجه سه، اگر سطحی باشدو قرمزی و سوزش کمی داشته باشد آن را درجه یک گویند که با تبرید موضع با گلاب سوزش فرو می نشیند. چون داغ شد دوباره دستمال آلوده به گلاب و آب یخ به کار میبرند تا سوزش به کلی از بین برود یا گل ارمنی نرم کوبیده با آب و سرکه یا ماست و سفیده تخم مرغ یا روغن گل بنفشه و سفیده تخم مرغ مخلوط کرده به موضع سوختگی قرار دهند یا برگ خطمی را یا برگ خیار چنبر به آب پخته یا سفیداب و آب گشنیز آمیخته قرار دهند. اگر سوختگی با روغن داغ باشد سفیده تخم مرغ و سفیداب کف را در ظرفی مخلوط کرده خوب ظرف را تکان دهند و بمالند. اگر سوختگی در اثر آب جوش باشد مقداری خاکستر را در آب ریخته صاف کرده دوباره آب روی آن به گیرند تا ۵ مرتبه این عمل را تکرارکنند سپس آب آن را روی سوختگی که زخم نشده و طاول ندارد بزنند. اگر طاول و زخم باشد این دستور زیان دارد و از دستورات قبلی استفاده شود. خاکستر جو یا سفیده تخم مرغ مرهم خوبی برای سوختگی می باشد (این دستور برای استفاده از وجود املاح محتوی خاکستر است).

درمان سوختگی

 مقداری آهک را در ظرفی ریخته آب روی آن بریزند تا آب روی همه آنها را بپوشاند. بعد از دو ساعت آب را خالی کرده آهک ها را نرم کنند دوباره آب بریزند تا ۷ مرتبه بعداً آهک را خشک کرده در روغن گل یا روغن کنجد ریخته به صورت خمیر نسبتاً نرمی درآورده به محل سوختگی بمالند. این پماد برای انواع سوختگیها مؤثر است، اگر به فرمول، گل قیمولیا اضافه شود بهتر است. اگر محل سوختگی را اول با روغن کنجد چرب کرده بعد از تسکین درد مرهم نوره گذارند مفید است.سرمه ۵ گرم با ۲۰ گرم پیه مخلوط کرده به صورت کرم به مالند، اگر درد شدید باشد روغن گل اضافه نمایند.مردار سنگ ۵ گرم بوره ۵ گرمدوده ۲/۵ گرم حنا ۵ گرمهمه را مخلوط کرده در نصف استکان روغن کنجد مخلوط کرده بمالند. اقاقیا را در روغن زیتون ساییده بمالند. اگر چند روز از سوختگی گذشته باشد و معالجهنکرده باشند آهک شسته طبق دستور ذکر نشده با روغن کنجد مؤثر است. پاشیدن خاکستر برگ سر و مفید است، سوختگی های درجه ۲ و ۳ را باید با دستورات فوق معالجه و درمان نمود، مخصوصاً با مرهم نوره، آمله سوخته را با روغن گل اگر زخم ها شدید باشد یا با روغن کتان بمالند. برگ کنار را در آب ساییده یا انغوره در آب جوش حل کرده یا پیه بز ۱۰ گرم، نیل ۵گرم، موم ۵گرم قبلاً پیه و موم را حل کرده سپس نیل را اضافه کرده بمالند. اگر سوختگی وسیع باشد میتوان مقدار بیشتری از داروهای فوق را به کاربرد، یا مردار سنگ ۵ گرم، سفیداب قلع ۵گرم، کافور یک گرم در سرکه رقیق کرده قدری روغن گل اضافه کرده بمالند. یا صمغ عربی را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده یا خاکستر چوب نی را در روغن کتان حل کرده یا گل ارمنی با دوغ ترش یا خاکستر چوب تمرهندی در روغن کنجد حل کرده بمالند.هوا چوبه را نرم کوبیده روی زخم به پاشند یا آن را کوبیده در سرمه و پیه یا روغن زیتون و مورد حل کرده ضماد نمایند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد