درمان خانگی لکه سپید که بر سیاهی چشم ظاهر میشود….


درمان خانگی لکه سپید که بر سیاهی چشم ظاهر میشود….

درمان خانگی لکه سپید که بر سیاهی چشم ظاهر میشود...

 فلفل و دار فلفل و نوشا در صاف و تمیز از هر یک یک درهم (هر در همی ۱۸ نخود) هر سه را نرم کوبیده و از پارچه هم رد نموذه مانند پودر سرمه شود آن وقت بهر چشم سه میل کشیده شود و ساعتی صبر و تأمل نمائید. لکه سپید را از سیاهی چشم شما خواهد برد و درد هم داشته باشد. ساکت خواهد شد. بعد چشم را با آب سرد و تمیز بشوئید و سپس با ائمه (که نوعی سنگ است که از آن سرمه تهیه میکنند) سرمه بکشید.یکی از نشانه های بیماری تومور چشمی وجود لکه های سفید روی شبکیه چشمی است.از نشانه های دیگر تومور چشمی می توان به انحراف چشم به بیرون اشاره کرد. این تومور ها از کشنده ترین و شایع ترین تومورهایی است که در دوران کودکی بروز می کند.همچنین علاوه بر تومور های داخل چشم،تومورهایی در کاسه ی چشم نیز بروز می کند، این تومور باعث کاهش دید و موجب جا به جایی کره ی چشم به طرفین و بیرون خواهد شد یا با انحراف های خاص چشمی نمایان می شود.تشخیص دیر هنگام تومورهای چشمی به تخلیه چشم نیز منجر می شود. همچنین محل های انتشار تومورهای چشمی می تواند از جمله کاسه ی چشم ، دستگاه اشکی را گرفتار کند.اگر تومور در قسمت خلفی شبکیه و در کنار عصب ایجاد شده باشد ممکن است به بینایی فرد آسیب برسد زیرا اگر قسمت های محیطی شبکیه با تومور درگیر باشند امکان آسیب کمتر است.سن تشخیص فرم های دو طرفه در 2 سالگی و یک طرفه در 1سالگی است، معمولا در سنین بالای هفت سالگی این بیماری بسیار نادر است در ایران سن تشخیص تومور در حدود 5/3 سالگی است. مهمترین علامت این بیماری وجود یک مردمک سفید است، یعنی چشمان طفل مانند چشمان گربه برق می زند.وی در رابطه با درمان این بیماری گفت: تومورهای کوچکتر را با لیزر درمانی و تومورهای بزرگتر را با رادیو اکتیو تماسی با تابش اشعه صورت می گیرد.بدون استثناء نوزادانی که با وزن کم متولد می شوند یا نوزادانی که زودتر از موعد 7 ماهگی متولد می شوند حتما باید به پزشک معالج مراجعه کنند، و این تومور ها 95 در صد قابل درمان است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد