درمان دارویی علف نقره ای 


درمان دارویی علف نقره ای 

درمان دارویی علف نقره ای 

 ۱- درمان برونشیت: پنجاه تا شصت گرم ریشه علف نقرهای را که خشک بات پایک لیتر آب سرد در ظرفی بریزی و یک ساعت بحال خودش بگذارید با خوب خیس بخورد بعد ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا با آتش بالایی بجوش آید و پنج تا ده دقیقه بجوشد بعد آتش را خاموش کنید و بگذارید دقیقه دم بکشد، صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هرروز چهار تا شش دفعه و هردفعه نیم فنجان از این جوشانده را بنوشید. مصرف این جوشانده برای درمان برونشیت حتی برونشیت مزمن و آسم و  اختلالات مربوط به دستگاه تنفسی مؤثر است.۲- درمان کوفتگی در اثر ضربه: جوشانده ریشه علف نقره ای که طرز تهیه و مصرف آن را در بالا در مورد برونشیت شرح دادیم ولی نباید شیرین باشد به حالت نیمگرم (ملول) یا سرد به عنوان کمپرس برای مدت حداقل دو ساعت که در هر بیست و چهار ساعت دو با سه بار تجدید شود ورم کوفتگی در اثر ضربه را دریان کرده و آن را به صورت عادی درمی آورد و رنگ پوست را هم طبیعی می کند.۳- درمان امراض جلدی با علف نقره ای: جوشانده ریشه علف نقره ای را به ترتیبی که در مورد برونشیت شرح دادیم به همان مقدار و شرایط اگر مصرف کنید عوارض بیماری جرب و سودا را درمان کرده و امراض مختلف جلدی از قبیلی تبخال، اگزما و خارش های شدید پوستی را دریان می کند.۴- درمان اسهال: جوشانده علف نقرهای دوای اسهال است. ترتیب مصرف آن به شرحی است که در مورد برونشیت شرح داده شد. برای درمان تب مخصوصاً در مورد گریپ جوشانده علف نقره ای معجزه می کند طرز تهیه و مقدار مصرف آن را در مورد درمان برونشیت شرح داده ایم.۶- بحران های کبدی: جوشانده علف نقره ای که طرز تهیه و مقدار مصرف آن را در مورد معالجه برونشیت تعیین کردیم اگر به همان مقدار و شرایط مصرف گردد برای شفای بحران های کبدی اثر دارد این جوشانده برای معالجه یرقان هم مؤثر است.7- درمان شل شدن لثه ها: اگر لثه های شما شل شده است و از آن خون میآید باید شصت گرم ریشه خشکه علف نقرهای را بایک لیتر آب سرد در ظرفی به مدت یک ساعت بخیسانید بعد ظرف محتوی آن را روی آتش ملایمی بگذارید تا بجوش آید و ده دقیقه بجوشد. پس از اینکه ده دقیقه جوشید آتش زیر آن را خاموش کنید تا دوازده دقیقه دم بکشد بعد آن را صاف کنید و هرروز دوبار دهان خود را با این جوشانده که نیمگرم باشد بشویید و با انگشتان خود لثه ها را مالش دهید.۸- درمان ترشح سفید در خانمها: جوشانده ریشه خشک علف نقره ای که شیرین نشده باشد به صورت انژکسیون شستشو برای خانم هایی که ترشح سفید دارند. بسیار مؤثر است و اگر هر روز دوبار آن را مصرف کنند. بعد از ده روز خواهند دید که این عارضه در آنها وجود ندارد.۹- درمان زکام یونجه: زکام یونجه که نوعی آلرژی (امراض حساسیت) است با جوشانده ریشه علف نقره ای آرام می شود طرز تهیه و مقدار مصرف آن بشرحی است که در مورد برونشیت تشریح گردید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد