درمان درد های عصبی با پیاز (Allium cepa)…


درمان درد های عصبی با پیاز (Allium cepa)…

درمان درد های عصبی با پیاز (Allium cepa)...

پیاز (Allium cepa)

اسامی عمومی دیگر: بصل.cbn نامهای علمی دیگر: آلیوم سپا (.Allium cepa L). نام خانواده: خانوادهٔ لاله (Liliaceae).نوع گیاه: ہوته.قسمت مورد استفاده: بولب.مواد متشکله موثر: روغن فرار (الیلیک دی سولفیدها)، اینولین، کرستین، املاح معدنی، فلاونها، گلوکوکنین (انسولین گیاهی)، اسید تیوسیانیک، ویتامینها (بخصوص ویتامینهای A,B,C)، آنزیمهای مختلف، پکتین، سو پانین، الکالوئید۔gfnfgnخواص درمانی: پیاز را به عنوان مدر، ضدعفونی، پائین آورندهٔ قند و فشار خون، ضدالتهاب، ضد روماتیسم، ضد کرم، ضد اسکوربوت، خلط آور، محرک قوهٔ باه و مسکن دردهای عصبی به کار می برند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی پیاز را به عنوان ضد عفونی کننده، ضد کرم، بادشکن،مدر، خلط آور، مقوی معده، مقوی قوه باه، ضد قولنج و نفخ شکم، کم کننده فشار خون و پائین آورندهٔ قندخون توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: پیاز تازه به مقدار ۱۰۰-۵۰ گرم روزی دو بار به صورت خام و به مقدار 4-۲ گرم از پودر خشک شده آن.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد