درمان دندان درد در چند دقیقه با طب سنتی..!


درمان دندان درد در چند دقیقه با طب سنتی..!

درمان دندان درد در چند دقیقه با طب سنتی..!

دندان درد

همهٔ ما درد غیرقابل تحمل ناشی از پوسیدگی دندان را می شناسیم. پوسیدگی های دندان باید توسط دندانپزشک معالجه شوند. بنابراین داروهای خانگی معرفی شده در این قسمت تنها برای موارد اضطراری و عدم امکان دسترسی به دندانپزشک - مانند روزهای تعطیلی یاشب هنگام - ارائه شده اند.

درمان دندان درد

در برخی از داروخانه های خانگی روغن فرارمیخک ادویه ای با نام «قطرهٔ دندان» به چشم میخورد. در موارد اضطراری که دندانپزشک در دسترس نیست روغن میخک می تواند به عنوان کمک اولیه دندان درد را کاهش دهد. دندانپزشکان با مصرف این روغن مخالفتی ندارند.در صورت لزوم یک قطره روغن میخک را روی دندان پوسیده بریزید.

این ضماد نه تنها برای رفع سردرد بلکه برای کاهش دندان درد نیز سودمند است برخی از افراد نسبت به تندی ترب کوهی رنده شده حساس هستند، بهتر است قبل از مصرف مقدار کمی از آن را روی پوست امتحان کنید.از یک عدد ترب کوهی را بارندهٔ تیزی رنده کنید و با دو تا سه قطره آب مخلوط نمایید، سپس آن را روی یک تکه پارچه کتانی به ضخامت دو تا سه میلیمتر پهن کنید، هنگام بروز دندان درد این ضماد را روی گونه تان قرار دهید، پس از سه تا پنج دقیقه باید آن را بردارید. اگر پوستتان خیلی حساس است قبل از استفاده از ضماد موضع را با کرهٔ بی نمک یا پیه چرب کنید.

یکی از داروهای قدیمی در طب سنتی برای رفعدندان درد ضماد کلم سفید است. نیم ساعت پس از مصرف این ضماد دندان درد کاهش پیدا میکند.قسمت مرکزی برگهای تازهٔ کلم سفید را جدا کنید، روی تخته کار آشپزخانه آن قدر آنها را بکوبید تا نرم شوند، سپس روی یک تکه پارچه کتانی پهن کنید و ضماد را روی گونه ای که دندان دردناک دارد فشاردهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد