درمان رماتیسم با گیاه زبان گنجشک (Fraxinus excelsior)


درمان رماتیسم با گیاه زبان گنجشک (Fraxinus excelsior)

درمان رماتیسم با گیاه زبان گنجشک (Fraxinus excelsior)

زبان گنجشک (Fraxinus excelsior)hkbg

اسامی عمومی دیگر: درخت زبان گنجشک، ون، لسان العصفور، مران، شجرالبق، درداء.نامهای علمی دیگر : (Fraxinus excelsior)  نام خانواده: خانوادهٔ زیتون (Oleaceae) نوع گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: پوست ، برگ، میوه.مواد متشکله موثر :پوست اسید مالیک ، انیوزیتول  مانیتول ، کرستین ، تانن ، صمغ ، گلیکوزیدهای فراکزین و فراکزیتول، کمی روغن فرار، روتین، برگ: گلیکوزیدهایفلاو نوئیدی،خواص درمانی: پوست: مقوی  قابض، تببر، خلط آور، برگ: ملین، مسهل، مدر، معرق، رافع روماتیسم و نقرس.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: برگ: ضد بر ص. پوست: برطرف کنندهٔ درد مفاصل، مسکن .برطرف کنندهٔ تپش قلب و در موارد عفونت کلیه و مثانه، احتباس ادرار و تب نافع میباشدمقدار و دستور مصرف: گرد پوست به مقدار ۲۵-۱۰ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.hdfjkfnjmkl

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد