درمان زخم های درد ناک با گیاه کتان (Linum usitatissimum)


درمان زخم های درد ناک با گیاه کتان (Linum usitatissimum)

درمان زخم های درد ناک با گیاه کتان (Linum usitatissimum)

 کتان (Linum usitatissimum)

اسامی عمومی دیگر: برزک، رایج، بذر کتان، تخم کتان.h-buiنامهای علمی دیگر :(Linum usitatissimum) نام خانواده: خانوادهٔ کتان(Linceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: دانه، روغن دانه.مواد متشکله موثر داروئی: موسیلاژ، روغن ثابت پروتئین، سه نوع گلی کوزید سیانوژنیک (لینا مارین، لوتا اوس ترالین، لینوسینا مارین)، رزین، موم، قند و املاح معدنی، فنل گلی کوزید لیز کانئین، آنزیم لینامارازوپکتین. ساقه: فلاونوئید و استرولها.bxcfbخواص داروئی: از دانه کتان به عنوان نرم کننده در رفع یبوستها استفاده میشود. افزون بر این آن را به عنوان ضدسرفه، مدر و آرام کننده و در استعمال خارجی در رفع التهابات سطحی پوست، زخم های دردناک و غیره به صورت ضماد مورد استفاده قرار می دهند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: کتان را در رفع سرفه، یبوست، دفع سنگ کلیه و حالات التهابی و به عنوان نرم کننده، خلط آور و رفع تحریکات جلدی مورد استفاده قرار میدهند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد