خانه / درمان بیماری ها با داروهای گیاهی / درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت دوم
درمان زود انزالی در مردان
درمان زود انزالی در مردان

درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت دوم

ورم پروستات و بند آمدن ادرار – عسرالبول. حبس البول

– (خرما، زنجبیل و دارچین برای ورم پروستات مضراند) گاز آب پیاز در درمان خیز بدن و در زمان ورم پروستات مؤثر است.

پوست خربزه را خشک کرده بکوبد و با شکر بخورد.

 ریختن کمی آب سرد (با شلنگ آب دستشوئی) بطور ملایم و تدریجی در انتهای ستون فقرات باعث تحریک به تخلیه کامل ادرار می گردد.

برگ جوان گلابی ۵۰ تا ۱۰۰ گرم، قطعات نازک با پوست گلابی: در یک لیتر آب جوش

ریخته ۲۰ دقیقه هم بکشد روزانه ۲ تا ۴ فنجان در روز میل شود در رفع ناراحتی مجاری ادراری و ورم پروستات مؤثر است. 

-کار شیره تازه گزنه اثر تنگ کنندگی مجاری عروق داشته در خونریزی رحمی و بینی مصرف میشود.

– عصاره ریشه گزنه در بعضی حالات کلینیکی و هیپرتروفی غده پروستات اگر خوش خیم باشد. بهبود میبخشد و در مراحل اولیه پیشگیری از تورم مینماید.

-مرغ (شین دان) برای مرغ اثر کاهش دهنده حجم پروستات ذکر شده. 

-صنوبر لرزان(تیره بید)Populus tremula جوانه ها که در بهمن و اسفند برداشت می شود مدر  قوی و ضد عفونی کننده است و همچنین پوسته شاخه جوان و برگها در صورت ورم (PAbba مجاری ادرار و مثانه و هیپروتروفی پروستات مصرف دارد.

-نخل آمریکائی Saw palmetto در بزرگ شدن خوش خیم غده و ضعف عملکرد و بیضه مؤثر است.

-برگ گردو، گل باقلا، پنج انگشت غازی، زرشک، کیسه کشیش، کلاله ذرت، بنفشه سه رنگ، انجبار، توس کوهی، شاه بلوط هندی، اسپیره، دم اسب، غاسول صابونی، بروسماء . هیدراستیس، فلفل آبی بصورت دم کرده نوشیدنی اثر کاهش دهنده ورم پروستات دارند.

ریحان، دم گیلاس، مرغ خزنده (شین دان) زرشک، باقلا، شاه تره، کلاله ذرت، جوانه کاج، اکلیل کوهی و مریم گلی در رفع بند آوردن ادرار مؤثر هستند.

-ریشه ریوند (ریواس)۷ گرم، تخم خربزه ۱۰ گرم، خارخسک ۱۰ گرم: جوشانده مخلوط در درمان بند آمدن ادرار مؤثر است.

-سیر جوشانده برگ و ساقه سیر نشستن در این محلول جهت باز شدن ادرار و باز شدن حیض نافع است.

– بابونه، کالاندولا اثر ضد التهاب قابل تحقیق اند مصرف بابونه به صورت بمدت ۱۰ روز بسیار مؤثر بوده.

-فراسیون ابیض جوشانده در آب یا روغن زیتون بصورت کمپرس و ضماد در محل زهار زن و مرد برای رفع درد مثانه و قطره قطره ادرار کردن و بی نظمی و کمی ادرار مؤثر است.

تخم خیار: ادرار را زیاد می کند و کسانی که در موقع ادرار سوزش احساس می کنند مبتلایان به بند آمدن ادرار خیلی مؤثر است.

-گرمک: آب گرمک در حبس البول و درمان قطره قطره ادرار کردن مؤثر است.

تخم شوید باعث کاهش اسپرم می شود و احتمالاً در کاهش حجم پروستات مؤثر است. مخلوط موجود در قطره پروستات گل دارو

میوه انسیون (رازیانه رومی) انیس سبزه ۵ خط طولی روی دانه سبز خاکستری یا زرد مایل به سبز Pimpinella aniisum Cucorbita pepo seed

-آب جوشانیده شده  جو، شربت بنفشه، تخم خیار، خربزه، گرمک، تخم خرفه، مغز پنبه دانه،تخم کدو و تخم خشخاش هر یک ۱۰ گرم در آب شیره کشیده شربت ۳۵ گرم، نبات 15 گرم

-صبح ناشتا بنوشند، خارخسک در رفع عسرالبول مفید است.

-از گیل قابض مزاج است و منیزیم موجود در آن در مورد ورم پروستات نقشی درمان کننده دارد.

-در عسرالبول در سوء مزاج سرد، تخم کرفس، رازیانه، انسیون، انغوزه بهتر از همه است در سوء مزاج گرم: اول کمپرس نموده سپس تنقیه از شکر سرخ، بنفشه، آب برگ چغندر، تخم کتان گل ختمی انجام میدهند تا مزاج بیمار پاک گردد بعد تخم خیار، تخم خرفه، تخم اسفناج و تخم کدو را کوبیده و طبخ کرده و عصاره آن را به میزان ۲ استکان تنقیه کرده بیمار این داروها را مدتی در روده نگه دارد.

– ضماد اسفناج یا برگ کوبیده چغندر یا گیاه جل وزغ را با ریشه شلغم پخته با ماست و مانند آن ضماد نموده و بر موضع می مانند.

-استفاده از آب ترب، آب کرفس، آب نخود سیاه مفید است. بالا عسرالبول در کودکان که علت آن اغلب سنگ مثانه است.

– تخم خربزه را باید شیره کشیده عصاره آن را هر صبح به بیمار بنوشانند همچنین پوسته نازک آن را خشک کرده کوبیده و روزانه چند نخود آن را به بیمار بدهند نتیجه خوب بود.

– هرگاه در اثر دخول شند مجرا متورم و بسته شده باشد می توان با شیاف مغز خیار و خوراندن خیار و آب آن به بیمار رفع عارضه و خونریزی آن را نمود. بالا برگ و آب کاهو و اسفناج نیز مؤثر است.

-ضماد باقلای مصری MSK 4:1, Lupinus alba )Lupinمقداری دانه آن را کوبیده در ظرفی می ریختند و روی آن شیر ریخته تا سطح آن را بپوشاند بعد میجوشانیدند تا شیر جذب شود پس از آن به مقدار مساوی روغن گاو می افزودند و مجدداً محتوی ظرف را میجوشانیدند تا قوام آید بعد آن را روی پارچه ای می کشیدند و بصورت ضماد بکار میبردند. چنانچه این ضماد را بر روی مثانه می نهادند ادرار شروع به دفع می کرد و هر گاه بر شکم بسته می شود موجب تلقین مزاج می گردید و چنانچه آن را بر کبد قرار می دادند صفرا را می راند.

– مرمکی بر میزان یک مثقال در آب کرفس

-کوبیده زراوند طویل به میزان یک مثقال در داخل سوپ

-سکنجبین

-مغز گردو رفع سوزش و درد پروستات را نموده و تکرر ادرار را برطرف نموده

-دم کرده ذرت ۲ مثقال، عصاره تخم خربزه ۴ مثقال، تخم کدو ۳ مثقال، تخم خیار سبز ۳ مثقال، تخم گرمک 1 مثقال و تخم خرفه ۲ مثقال در درمان ورم پروستات مؤثر است.

-مغز تخم پنبه، مغز تخم خیار خرما و کندر در درمان بند آمدن ادرار و ورم پروستات مؤثراست.

– مصطکی و کندر و شاهدانه به مقدار مساوی با عسل به صورت حب در درمان ورم پروستات مؤثر است.

-تنقیه آب گرم، خوردن انغوزه، چکاندن زهره گاو در ناف و در مجرا در باز کردن ادرار مؤثراست.

-جوشانده مرکب از تخم خربزه، تخم کدوی شیرین، تخم کشوت و کاکل ذرت

-عصاره تخم گشنیز، تخم خربزه، تخم کدو و خشخاش

-عصاره تخم خربزه و تخم گرمک، تخم خیار و تخم گشنیز

-عصاره گیاهی مرکب از تخم شوید، تخم گرمک، تخم خربزه و خشخاش

-جوشانده مرکب از زیره سبز، رازیانه، تخم کرفس و ریشه کرفس، انغوزه و جوش شیرین

-تنقیه شکر سرخ و گل ختمی و مرمکی، مقل ازرق و سقز در سرطان پروستات مفید است.

-مرمکی، انغوزه، مصطکی در رفع ورم پروستات مؤثرند.

-عصاره تخم گرمک ۲ مثقال، تخم خربزه ۳ مثقال، تخم شوید ۳ مثقال، خشخاش ۲ مثقال * جوشانده مرزنجوش ۱ مثقال، گل گاوزبان ۲ مثقال، اکلیل الملک ۱ مثقال، خارخسک ۱ مثقال، همراه با کاکل ذرت

-تنقیه شکر سرخ ۱۰ مثقال، گل ختمی ۲ مثقال، گل پنیرک ۲ مثقال، تاجزیری ۴ مثقال : مرزنجوش ۱ مثقال، پوست بیل ۳ مثقال، ریشه کاسنی ۲. مثقال، عناب و سپستان ۲۰ دانه،– ترنجبین ۱۶ مثقال

telegram

همچنین ببینید

ورم کیسه صفرا

درمان ورم کیسه صفرا با گیاهان دارویی

درمان ورم کیسه صفرا با گیاهان دارویی    همان طور که آپاندیس متورم می شود، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *