درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت دوم


درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت دوم

ورم پروستات و بند آمدن ادرار - عسرالبول. حبس البول

- (خرما، زنجبیل و دارچین برای ورم پروستات مضراند) گاز آب پیاز در درمان خیز بدن و در زمان ورم پروستات مؤثر است. پوست خربزه را خشک کرده بکوبد و با شکر بخورد.  ریختن کمی آب سرد (با شلنگ آب دستشوئی) بطور ملایم و تدریجی در انتهای ستون فقرات باعث تحریک به تخلیه کامل ادرار می گردد. برگ جوان گلابی ۵۰ تا ۱۰۰ گرم، قطعات نازک با پوست گلابی: در یک لیتر آب جوشریخته ۲۰ دقیقه هم بکشد روزانه ۲ تا ۴ فنجان در روز میل شود در رفع ناراحتی مجاری ادراری و ورم پروستات مؤثر است. -کار شیره تازه گزنه اثر تنگ کنندگی مجاری عروق داشته در خونریزی رحمی و بینی مصرف میشود.- عصاره ریشه گزنه در بعضی حالات کلینیکی و هیپرتروفی غده پروستات اگر خوش خیم باشد. بهبود میبخشد و در مراحل اولیه پیشگیری از تورم مینماید.-مرغ (شین دان) برای مرغ اثر کاهش دهنده حجم پروستات ذکر شده. -صنوبر لرزان(تیره بید)Populus tremula جوانه ها که در بهمن و اسفند برداشت می شود مدر  قوی و ضد عفونی کننده است و همچنین پوسته شاخه جوان و برگها در صورت ورم (PAbba مجاری ادرار و مثانه و هیپروتروفی پروستات مصرف دارد.-نخل آمریکائی Saw palmetto در بزرگ شدن خوش خیم غده و ضعف عملکرد و بيضه مؤثر است. -برگ گردو، گل باقلا، پنج انگشت غازی، زرشک، کیسه کشیش، کلاله ذرت، بنفشه سه رنگ، انجبار، توس کوهی، شاه بلوط هندی، اسپیره، دم اسب، غاسول صابونی، بروسماء . هیدراستیس، فلفل آبی بصورت دم کرده نوشیدنی اثر کاهش دهنده ورم پروستات دارند. ریحان، دم گیلاس، مرغ خزنده (شین دان) زرشک، باقلا، شاه تره، کلاله ذرت، جوانه کاج، اکلیل کوهی و مریم گلی در رفع بند آوردن ادرار مؤثر هستند.-ریشه ریوند (ریواس)۷ گرم، تخم خربزه ۱۰ گرم، خارخسک ۱۰ گرم: جوشانده مخلوط در درمان بند آمدن ادرار مؤثر است. -سیر جوشانده برگ و ساقه سیر نشستن در این محلول جهت باز شدن ادرار و باز شدن حیض نافع است. - بابونه، کالاندولا اثر ضد التهاب قابل تحقیق اند مصرف بابونه به صورت بمدت ۱۰ روز بسیار مؤثر بوده. -فراسیون ابیض جوشانده در آب یا روغن زیتون بصورت کمپرس و ضماد در محل زهار زن و مرد برای رفع درد مثانه و قطره قطره ادرار کردن و بی نظمی و کمی ادرار مؤثر است.-تخم خیار: ادرار را زیاد می کند و کسانی که در موقع ادرار سوزش احساس می کنند مبتلایان به بند آمدن ادرار خیلی مؤثر است.-گرمک: آب گرمک در حبس البول و درمان قطره قطره ادرار کردن مؤثر است. تخم شوید باعث کاهش اسپرم می شود و احتمالاً در کاهش حجم پروستات مؤثر است. مخلوط موجود در قطره پروستات گل دارومیوه انسیون (رازیانه رومی) انیس سبزه ۵ خط طولی روی دانه سبز خاکستری یا زرد مایل به سبز Pimpinella aniisum Cucorbita pepo seed-آب جوشانیده شده  جو، شربت بنفشه، تخم خیار، خربزه، گرمک، تخم خرفه، مغز پنبه دانه،تخم کدو و تخم خشخاش هر یک ۱۰ گرم در آب شیره کشیده شربت ۳۵ گرم، نبات 15 گرم-صبح ناشتا بنوشند، خارخسک در رفع عسرالبول مفید است.-از گیل قابض مزاج است و منیزیم موجود در آن در مورد ورم پروستات نقشی درمان کننده دارد.-در عسرالبول در سوء مزاج سرد، تخم کرفس، رازیانه، انسیون، انغوزه بهتر از همه است در سوء مزاج گرم: اول کمپرس نموده سپس تنقیه از شکر سرخ، بنفشه، آب برگ چغندر، تخم کتان گل ختمی انجام میدهند تا مزاج بیمار پاک گردد بعد تخم خیار، تخم خرفه، تخم اسفناج و تخم کدو را کوبیده و طبخ کرده و عصاره آن را به میزان ۲ استکان تنقیه کرده بیمار این داروها را مدتی در روده نگه دارد. - ضماد اسفناج یا برگ کوبیده چغندر یا گیاه جل وزغ را با ریشه شلغم پخته با ماست و مانند آن ضماد نموده و بر موضع می مانند. -استفاده از آب ترب، آب کرفس، آب نخود سیاه مفید است. بالا عسرالبول در کودکان که علت آن اغلب سنگ مثانه است. - تخم خربزه را باید شیره کشیده عصاره آن را هر صبح به بیمار بنوشانند همچنین پوسته نازک آن را خشک کرده کوبیده و روزانه چند نخود آن را به بیمار بدهند نتیجه خوب بود. - هرگاه در اثر دخول شند مجرا متورم و بسته شده باشد می توان با شیاف مغز خیار و خوراندن خیار و آب آن به بیمار رفع عارضه و خونریزی آن را نمود. بالا برگ و آب کاهو و اسفناج نیز مؤثر است. -ضماد باقلای مصری MSK 4:1, Lupinus alba )Lupinمقداری دانه آن را کوبیده در ظرفی می ریختند و روی آن شیر ریخته تا سطح آن را بپوشاند بعد میجوشانیدند تا شیر جذب شود پس از آن به مقدار مساوی روغن گاو می افزودند و مجدداً محتوی ظرف را میجوشانیدند تا قوام آید بعد آن را روی پارچه ای می کشیدند و بصورت ضماد بکار میبردند. چنانچه این ضماد را بر روی مثانه می نهادند ادرار شروع به دفع می کرد و هر گاه بر شکم بسته می شود موجب تلقین مزاج می گردید و چنانچه آن را بر کبد قرار می دادند صفرا را می راند.- مرمکی بر میزان یک مثقال در آب کرفس-کوبیده زراوند طویل به میزان یک مثقال در داخل سوپ-سکنجبین-مغز گردو رفع سوزش و درد پروستات را نموده و تکرر ادرار را برطرف نموده-دم کرده ذرت ۲ مثقال، عصاره تخم خربزه ۴ مثقال، تخم کدو ۳ مثقال، تخم خیار سبز ۳ مثقال، تخم گرمک 1 مثقال و تخم خرفه ۲ مثقال در درمان ورم پروستات مؤثر است.-مغز تخم پنبه، مغز تخم خیار خرما و کندر در درمان بند آمدن ادرار و ورم پروستات مؤثراست.- مصطکی و کندر و شاهدانه به مقدار مساوی با عسل به صورت حب در درمان ورم پروستات مؤثر است.-تنقیه آب گرم، خوردن انغوزه، چکاندن زهره گاو در ناف و در مجرا در باز کردن ادرار مؤثراست.-جوشانده مرکب از تخم خربزه، تخم کدوی شیرین، تخم کشوت و کاکل ذرت-عصاره تخم گشنیز، تخم خربزه، تخم کدو و خشخاش -عصاره تخم خربزه و تخم گرمک، تخم خیار و تخم گشنیز-عصاره گیاهی مرکب از تخم شوید، تخم گرمک، تخم خربزه و خشخاش -جوشانده مرکب از زیره سبز، رازیانه، تخم کرفس و ریشه کرفس، انغوزه و جوش شیرین-تنقیه شکر سرخ و گل ختمی و مرمکی، مقل ازرق و سقز در سرطان پروستات مفید است.-مرمکی، انغوزه، مصطکی در رفع ورم پروستات مؤثرند.-عصاره تخم گرمک ۲ مثقال، تخم خربزه ۳ مثقال، تخم شوید ۳ مثقال، خشخاش ۲ مثقال * جوشانده مرزنجوش ۱ مثقال، گل گاوزبان ۲ مثقال، اکلیل الملک ۱ مثقال، خارخسک ۱ مثقال، همراه با کاکل ذرت -تنقیه شکر سرخ ۱۰ مثقال، گل ختمی ۲ مثقال، گل پنیرک ۲ مثقال، تاجزیری ۴ مثقال : مرزنجوش ۱ مثقال، پوست بيل ۳ مثقال، ریشه کاسنی ۲. مثقال، عناب و سپستان ۲۰ دانه،- ترنجبین ۱۶ مثقالابتدای این مطلب را می توانید در قسمت اول مشاهده کنید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد