درمان زکام در طب سنتی!!


درمان زکام در طب سنتی!!

درمان زکام در طب سنتی!!

زکام

گل بنفشه ۳۰ گرم-ریشه خطمی ۱۵ گرم -عناب ۳۰ گرم- تخم خطمی ۱۵ گرم-سه پستان همه را کوبیده ۷ روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند.از شیرخشت میتوان در اینجا استفاده نمود شربت بنفشه، نیلوفر و ماء الشعیر مفید است مالیدن روغن بنفشه در بینی مؤثر است. صندل، گل سرخ، کافور، گلاب و سرکه را مدام بویند اگر گلودردی بدون چرک همراه زکام باشد. از پخته عدس و پوست انار و پوست بلوط می توان غرغره نمود برای اینکه زکام به ریهها آسیبی نرسانند می توان از فرمول زیر استفاده کرد.گل گاوزبان ۲۰ گرم- بارهنگ ۲۰ گرم- شاه تره ۱۰ گرم- بسفایج ۱۰ گرم-برگ کاسنی ۲۰ گرم- ریشه شیرین بیان ۲۰ گرم -غافث ۲۰ گرم -کشمش ۳۰ گرم-این مقدار را نیم کوب کرده روزانه ۱۵ گرم از آن را جوشانیده با شیره کدو و تخم خربزه مخلوط کرده صبح ناشتا و عصر میل نمایند.

زکام در هوای سرد

اگر علت آن هوای بسیار سرد باشد، نوشیدن و بر سر و رو ریختن آب خیلی سرد خوب نیست این سردردها با سنگینی سر، کدورت حواس و کسالت روان و روحی و خروج رطوبت غلیظ و سفید یا کبود رنگی از بینی و حلق همراه است. درمان: جوشانده بابونه، گل بنفشه، مغز ناخنک، مرزنجوش، و شبات را انتخاب کرده سر را به شویند و سیاه دانه بو داده و انیسون بوکنند. از جوشانده انجیر ۱۰، دانه مویز ۳۰ دانه در عسل ریخته صبح و ظهر و شب میل نمایند. یا ۱۰گرم تخم کتان را بو داده در یک استکان عسل ریخته سه مرتبه میل نمایند. اگر آبریزش بینی زیاد باشد از جوشانده انیسون بخوردهند و اگر عطسه زیاد باشد از آب بادروج در بینی کنند (بادروج گیاهی است که به آن ریحان کوهی نیز گویند و تخم آن بسیار کوچک و سیاهرنگ بوده که به آن تخم شربتی گویند و در فارس زیاد دیده می شود) یا اینکه پودر تنباکو بوکنند.نسخه:جورز هندی ۵ گرم صمغ عربی ۱۰ گرم مصطکی ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده قرص هایی به اندازهٔ نخود تهیه و مرتباً در دهان گذارند و آب آن را بلع نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد