درمان سردرد در اثر سرماخوردگی در طب سنتی!!


درمان سردرد در اثر سرماخوردگی در طب سنتی!!

درمان سردرد در اثر سرماخوردگی در طب سنتی!!

راه رفتن در برف و هوای بسیار سرد و خوردن چیزهای خیلی سرد و یخ مثل برف و یخ، آب خیلی سرد و غیره گاهی باعث سردردهای بسیار شدیدی می شود که بایستی از روغن یاسمین یا روغن مرزنجوش یا روغن سداب نیم گرم بر سر بمالند. اگر سردرد بسیار شدید باشد می توان بقدار کمی فرفیون به روغن های بالا افزود.ارزن کوبیده یا سیاه دانه کوبیده یا سبوس گندم را در پارچه ای نازک ریخته بر وسط سر در ناحیه ملاج ببندند و مرتباً سر را با آب گرم بشویند و آن را خشک کرده بندند.اگر سردرد ساکت نشود میتوان بیمار را در حمام گرم برده و مرتباً سر او را با جوشانیده زیر بشوید.گل بنفشه ۱۵ گرم مرزنجوش ۱۵ گرم مغز ناخنک ۱۵ گرم آویشن ۵ گرم اسطو خودوس ۲۰ گرم بابونه ۳۰ گرمداروها را نیم کوب کرده در یک ظرف بزرگ جوشانده پس از صاف کردن با آبآن سر را شسته و خوب ماساژ دهند، مقداری از محلول فوق را خیلی رقیق کرده استنشاق نمایند. برای تسکین درد هر یک از گل های زیر را که در دسترس باشد میتوان بویید. یاسمین، گل نرگس، گل سوسن، عنبر، عود و غیره. ضماد یکی از این داروها به محل شدت درد، در تسکین و آرام بودن آن مفید است: حب الغار، قسط، کبابه چینی، سداب، یکی از این داروها را به مقدار ۱۰ گرم انتخاب کرده با ۲ استکان گلاب ممزوج نموده به کار برند، کوبیده و نرم ساییده یکی از این داروها را نیز به پیشانی بمالند و سر را محکم با دستمال ببندند. قرنفل (میخک) یا دارچین یک مثقال در گلاب و سرکه حل کرده بمالند.

نسخه:

گل بنفشه ۱۵ گرم تخم کتان ۱۰ گرم سه پستان ۱۵ گرم انجیر ۱۰۰ گرم گل خطمی ۱۰ گرم پس از نیم کوب کردن به پنج قسمت مساوی تقسیم شب هر قسمت را در دو لیوان آب جوش ریخته، پس از جوشاندن صبح و عصر میل نمایند، اگر به هر جوشاندهای پنج گرم ترنجبین شیره کش شده اضافه کنند بهتر است. پرهیز از چیزهای سرد و یخ و کم کردن غذا و خودداری از مصرف ترشیجات لازم است. مالیدن کندر و مصطکی بر شقیقه مفید و دادن برگ اشتر غاز (خارشتر) و پوست و ریشه درخت گردو و گل سرخ از هر کدام ۵ گرم برای ۴ روز توصیه میشود (این مقدار برای چهار روز به صورت جوشانده). ساییدن ۵گرم پودینه و ۵ گرم مرزنجوش در ۲ استکان سرکه یا حل کردن آنها در روغن کرچک به صورت مالیدنی بر پیشانی و شقیقه نتیجه خوبی داده است. بخور کوریا خیار دشنی به گوش و بینی و سر نیز یکی از طرق تسکین درد است، مالیدن سیر جوشیده و روغن گل (۵ گرم سیر، یک استکان روغن گل) بر وسط سر و ملاج در اینگونه سردردهای حاصل از سرماخوردگی و سرمازدگی رضایت بخش بوده است. این سردردها اگر در کسانی که دارای مزاج بلغمی هستند پیدا شود، علائمی از قبیل سنگینیسر و چشم و حالت فراموشی، آبریزش دهان و بینی و سفیدی ادرار، کندی نبض و کمبود شدت درد در آنها دیده می شود.اینگونه بیماران از غذاهای گرم بهبودی حاصل کرده و از غذاهای سرد و یخ و هوای سرد ومحیط کار و زندگی سرد زیان می بینند، این حالت بیشتر در پیران و اهل راحت به وجود می آید.

درمان این حالت

شیرین بیان نیم کوب در ۱۰۰ گرم ۱۰ روز، صبح و شب پس از جوشاندن ناشتامیل نمایند. بادیان یا ریشه کاسنی یا تاج ریزی را میتوان روزی ۱۰ گرم جوشانده در دو نوبت ۵ گرمصبح، ۵گرم شب به کاربرد و از گل قند نیز میتوان استفاده نمود. در روز چهارم بیماری، دادن روزانه ۵ گرم ایارج فیقرا" خیلی مؤثر و مفید واقع می شود. غرغره مزرنجوش (۵گرم در یک لیوان بزرگ) و شستن سر با فرمول زیر نتایج خوبی داده است.بابونه ۲۰ گرم مغز ناخنک ۱۰ گرم مرزنجوشی ۲۰ گرم سداب ۲۰ گرم پودينه ۲۰ گرم شوید ۱۰ گرمهمه را مخلوط و نیم کوب نموده سپس آن را سه قسمت کرده و هر قسمت را در سه لیوان آب جوشانده، پس از صاف کردن سه مرتبه سر را به خوبی ماساژ دهند (صبح، ظهر، شب) برای سه روز مالیدن روغن های ذکر شده، به محل درد و نیز مالیدن روغن فرفیون یا روغن گل به پیش سر و بوییدن بسابد که در روغن بنفشه حل شده باشد بیماری فوق را تسکین میدهد. استنشاق آب مرزنجوش ۵ گرم در یک بطر چند نوبت در روز کمک بزرگی به درمان بیماری است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد