درمان سرطان پستان با کلم!!


درمان سرطان پستان با کلم!!

درمان سرطان پستان با کلم!!

نقش کلم در سرطان پستان

انواع کلم و خویشان آنها در خانواده کروسیفر را باید در صدر لیست مواد غذای که از طریق تنظیم هورمون استروژن به مصونیت بدن زن در مقابل سرطان پستان کمک می کند قرار داد. برخی از مواد غذای میتوانند برای کاهش استروژن کمک کنند به این ترتیب که با تسریع متابولیسم استروژن در سوخت و ساز بیشتر و سریعتر این هورمون اثر می گذارند و در نتیجه مقدار کمتری استروژن برای تغذیه در دسترس سلولهای سرطانی قرار خواهد داشت. و طبق نظر دکتر میکنو ویکس و همکاران او در مؤسسه تحقیقاتی هورمون در شهر نیویورک این کار را گیاهان خانواده کروسیفر نظیر کلم برگ، کلم بروکلی، گل کلم، کلم تکمه ای و برگ خردل و شلغم و غیره در بدن انجام می دهند. تحقیقات این دانشمندان نشان میدهد که ترکیبات شیمیایی خاصی به نام ایندول " که در این گیاهان وجود دارد، فرآیندی را که موجب غیرفعال کردن و کاهش نوعی استروژن که می تواند در تحریایی و افزایش سرطان پستان مؤثر باشد تسریع و تشدید می کند. در آزمایشهایی که توسط دکتر میکنو ویکس و همکارانش در مورد زنان و مردان به عمل آمده نشان داده شده است که ترکیبات شیمیایی کلم در فرآیند غیرفعال کردن هورمون استروژن تا ۵۰ درصد مؤثر است. مقدار ترکیب شیمیایی که در این آزمایشها به کاربرده شده از مقداری که معمولاً مردم ضمن غذای روزانه میخورند خیلی بیشتر است. در این آزمایشها در هر روز ۵۰۰ میلی گرم از ترکیب شیمیایی Indole-3-carbinol یعنی مقداری ماده شیمیایی که در حدود نیم کیلوگرم کلم خام موجود است برای هر شخص مصرف شده است. البته اگر کلم کمتری خورده شود باز هم مؤثر است ولی با درجه کمتری اثراستروژن زدای دارد. در این تحقیقات هم چنین نشان داده شده است زنانی که متابولیسم استروژن زدائی بدن آنها در سطح بالائی قرار دارد کمتر به سرطانهای وابسته به هورمون نظیر سرطان پستان و سرطان رحم و سرطان لایهٔ داخلی رحم مبتلا می شوند. این محقق فکر می کند علت این که زنان مناطق خاور دور بخصوص زنان چینی کمتر به سرطان پستان مبتلا می شوند این است که از گیاهان خانوادهٔ کروسیفر و انواع کلم بخصوص کلم چینی زیاد استفاده میکنند. دکتر میکنو ویکس میگوید در آزمایشی که به تعدادی از موشهای آزمایشگاهی مقداری ترکیب شیمیایی ایندول داده شده خیلی کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. محققان مؤسسه سرطان اپلی در دانشگاه نبراسکا نیز در تحقیقات خود نشان داده اند جانورانی که با گیاهان خانواده کروسیفر بخصوص انواع کلم تغذیه شدند خیلی کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند و همچنین در جلوگیری از پخش و گسترش سرطان پستان یعنی متاستاز نیز مؤثر بوده است. ترکیبات شیمیایی ضد سرطان ایندول در تمام گیاهان خانوادهٔ کلم شامل کلم برگ، گل کلم، کلم بروکلی، کلم تکمه ای و برگ خردل و شلغم و غیره وجود دارد. و برای این که حداکثر از این ترکیب شیمیایی مفید استفاده شود توصیه این است که این گیاهان حتی الامکان خام خورده شوند، و اگر خام خوردن برای شخصی مشکل باشد باید خیلی کم حرارت داده شود زیرا دکتر میکنو ویکس معتقد است که حرارت زیاد مقداری از ایندول را از بین میبرد و خاصیت ضدسرطان آن را کاهش می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد