درمان سرما خوردگی با گیاه راسن…


درمان سرما خوردگی با گیاه راسن…

درمان سرما خوردگی با گیاه راسن...

  این گیاه و ریشه آن برای درمان بسیاری از بیماریها بکار میرود. راسن برای درمان برونشیت و بیماریهای ریوی استفاده میشود. همچنین بخور برگ آن برای سرما خوردگی، زکام و آنفلونزا مفید و سودمند است.

مشخصات

راسن گیاهى است چندساله با ساقه  راست، توخالى، به بلندى  ٢ - ١  متر، کرکدار با شاخه‌هاى منشعب، برگهاى آن بدون دمبرگ است و بن برگ، ساقه را در آغوش گرفته و همچنین برگ آن متناوب و به رنگ سبز روشن است، پهنه فوقانى برگ زبر و پهنه تحتانى آن کرکدار مایل به سفید مى‌باشد. گلهاى آن به صورت کاپى تول خیلى درشت به رنگ زرد، شبیه گل آفتاب‌گردان البته کوچکتر است. این گلها در مناطق معتدل در اواسط تابستان ظاهر مى‌شوند. میوه آن به رنگ قهوه‌اى و ریشه آن در سطح خارجى ضخیم گوشتى و قرمز رنگ یا زرد کمرنگ با بوى خیلى تند و معطّر و طعم تلخ و گس است. این گیاه در چمنزارهاى مرطوب و نقاط باتلاقى شمال آسیا در خاورمیانه، اروپا و ایران به‌طور خودرو مى‌روید. در ایران در مناطق شمالى، غرب و مناطق مرکزى مانند اراک دیده شده است.

ترکیبات شیمیایى

از نظر ترکیبات شیمیایى گیاه داراى اسانس و یک ماد عامل تلخ و بنزوئیک اسید   مى‌باشد. در ریشه آن مواد اینولین، پزودواینولین   و اینولنین وجود دارد. به‌علاوه از ریشه آن مواد سمّى آلانتولاکتون  ، ایزوآلانتولاکتون  و دى‌هایدرو آلانتولاکتون   جدا شده است. سمیت آلانتولاکتون کمتر از ساپونین است ولى از نظر ترکیب شیمیایى شبیه ساپونین است. ماده دى‌هایدرو آلانتولاکتون از سموم قلبى خیلى شدید است..در گزارش دیگرى در مورد ترکیبات شیمیایى ریشه راسن آمده است که در آن یک ماده رزینى گس، نرم و قهوه‌اى رنگ، یک اسانس، ماده‌اى به نام هلنین   یا کافور راسن  و در آخر اینولین وجود دارد.ماده اینولین در حدود  ۴٠  درصد ریشه را تشکیل مى‌دهد. اینولین یکى از هیدراتهاى کربن است شبیه به نشاسته و به شکل گرد سفید با وزن مخصوص  ٣۵ / ١  را که در آب جوش حل مى‌شود و به طور طبیعى از ساقه زیرزمینى راسن، کوکب، غده سیب‌زمینى ترشى و. . . به دست مى‌آید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد