previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

درمان سفیدک ناخن با گیاه زفت


درمان سفیدک ناخن با گیاه زفت

درمان سفیدک ناخن باگیاه  زفت

زفت دو نوع است :

یکی آبی ، سیاه و مایع که از تیره قیر است و در مرهم ها بکار می رود .
دیگری بیابانی و کوهی است و شیره درخت ینبوت و سایر درختهای صنوبری می باشد .
این شیره اول تر است و بعد که می پزند خشک می شود .
اما اکثر زفت نباتی از درخت ینبوت به دست می آید که آن را (قضم قریش )هم می خوانند . روغن این ماده تقریباً مانند قطران است .

خاصیت گیاه زفت :

خلط های غلیظ را می پزاند .

زداینده و گرمی بخش است .

ترش بیشتر رساننده و خشکش بیشتر خشکاننده است

در مرهم ها بکار می رود .
سفیدی ناخن ها را می زداید .

خون را به سوی اندام ها جذب می نماید ،

اندام ها را فربهی می دهد

به ویژه اگر مکرر آن را بر اندام بچسبانند و هر باریکه یک دفعه و بزور آن را بر کنند .
این ماده را برای علاج ترک پا و سایر ترک ها بکار می برند .

ضمادش در کم مویی مایه رویش مو می گردد .
زفت و به ویژه زفت تر ورم سخت را نرم می کند .
با آرد جو بر خنازیر گذارند مفید است .

زفت را با کبریت یا پوست درخت ینبوت مخلوط کنند سرایت عارضه مورچه را باز می دارد

در علاج غده ها مفید است .
علاج قوباء است .

از زخم های گود گوشت بر می آورد ،

اگر با کوبیده کندر و عسل باشد در باز رویاندن گوشت مؤثرتر است .
زفت تر و زفت خشک هر دو در تنقیه چرکهای پلید قرحه اثر دارند .

برای خشکانیدن زخمها زفت خشک مؤثرتر است .
در مداوای ورم ماهیچه سودمند است .
خشک و ترش رویشگاه مژه ها را استوار می کند

در رویش مژه کمک می نماید

بیماری (دمعه ) را شفا می دهد .

زخم چشم را بر طرف می سازد و دید را تقویت می کند .

آن را آب کنید و بر روی پارچه ی آب ندیده پهن نمایید و روی عضو ببندید و بگذارید . آنقدر بماند تا خودش جواب داده و کنده شود. ضربه خوردگی دنده یا ستون فقرات را درمان می کند.

آن را با فلفل هندی مخلوط کرده و ضماد نمایید. سفیدک ناخن و عقربک را درمان می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد