درمان شکستگی با بی حرکتی/قسمت اول


درمان شکستگی با بی حرکتی/قسمت اول

درمان شکستگی با بی حرکتی

 

درمان شکستگی با بی حرکتی (Immobilizalion) 

درست مثل جانداختن این اقدام هم در صورت نیاز انجام میگردد. مثلاً در شکستگی ترقوه و یا فالانکس ها به بی حرکتی نیازی نیست ولی در شکستگی اسکافوئید و گردن .فمور حتما باید این کار صورت بگیرد اندیکاسیون های بی حرکتی ۱- جلوگیری از دررفتگی یا چرخشبه عنوان یک اصل کلی قطعات شکسته بعد از جانداختن بیش از موقع شکستگی جابجا نخواهند شد. بنابراین اگر وضعیت اولیه قابل قبول باشد، معمولاً به بی حرکتی نیازی نیست. امّا توجه داشته باشید که این مساله در شکستگی شافت استخوان های بلند اندامها صادق نبوده و در این موارد به بیحرکتی نیاز می باشد. ۲ - جلوگیری از حرکت قطعات این حرکت می تواند باعث اختلال در روند جوش خوردن استخوان شود. شکستگی اسکافوئید، شافت اولنا و گردن فمور مثال هایی از این مورد هستند که به همین خاطر همیشه به بی حرکتی احتیاج دارند. در شکستگی دنده، کلاویکول، اسکاپولا و شکستگی های پایدار لگن به بی حرکتی احتیاج نیست است. این مساله در بعضی شکستگی های ران و بازو، در شکستگی های متاتارس ها،متاکارپ و فالانژها نیز صادق است. توجه داشته باشید که گاهی بی حرکتی - مثلاً در انگشتان دست - نه تنها لازم نیست بلکه مضر هم هست! ۳- کاهش درد حدودا علت بیش از نیمی از بی حرکتی ها در درمان شکستگی ها کاهش درد است. روش های بی حرکتی ۱ - استفاده از گچ یا splint روش های مختلفی برای بی حرکت کردن وجود دارد اما ۴ روش مهم و شایع عبارتند از استفاده از باندهای گچی، استفاده از کشش طولانی مدت، بکارگیری روشهای فیکساسیون خارجی  و استفاده  از فیکساسیون داخلی. در بیشتر شکستگی ها روش استاندارد بی حرکتی استفاده از باندهای گچی (POP)" میباشد. استفاده از این باندها بسیار آسان است. POP در واقع سولفات کلسیم نیمه هیدراته میباشد که با آب واکنش میدهد، و  در این واکنش گرمای قابل توجهی حاصل میشود. اکثرا قبل از گرفتن گچ با این باندها لایه ای از ویبریل در ناحیه شکستگی پیچانده میشود زیرا گچ پوست را آزار می دهد. گچ باید در معرض خشک کردن آن احتیاج نیست. برای بازکردن گچ میتوان از قیچی های مخصوص و یا انواع برقی آن استفاده کرد. این دستگاه ها در واقع گچ را پانچ میکنند  و برخلاف تصور عامه آن  را نمیبرد.  هنگام استفاده  باید توجه داشت که در مسیر خط برش بر امدگی های استخوانی قرار نگیرند. علاوه بر گچ LaSplint ھم برای بی حرکتی استفاده باشند (مثل Splint آلومینیومی برای انگشتان). باید توجه کرد که بعد از گرفتن گچ اندامها باید همیشه مراقبت وقوع احتمالی اختلال در گردش خون اندام باشیم، در واقع تورم اندام داخل گچ می تواند به راحتی باعث اختلال گردش خون اندام بشود. در ۱۲ تا ۳۶ بعد از آسیب یا عمل احتمال این مساله در بالاترین میزان خود میباشد. دردشدید و تورم انگشتان از علایم هشداردهنده مهم هستندحتی یک پانسمان آغشته به خون خشک شده می تواند دقیقاً مثل گچ باعث اختلال خونرسانی اندامی شود.هرگاه متعاقب استفاده از گچ یا Splint علایم اختلال جریان خون ایجاد گردد گچ باید در طول خود باز شود. درمان شکستگی با بی حرکتی/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد