درمان شکستگی با بی حرکتی/قسمت دوم


درمان شکستگی با بی حرکتی/قسمت دوم
۲- بی حرکتی باکششیں گاهی در بعضی شکستگی ها، بی حرکتی با گچ یا Splint مشکل یا غیرممکن است. معمولاً این حالت وقتی رخ میدهد که صفحه شکستگی مایل یا مارپیچی بوده و نیروی اعمال شده توسط عضلات باعث جابجاشدن قطعات دیستال شکستگی میگردد. نمونه های این نوع شکستگی شامل، میباشد. کشش در این حالت باعث کاهش قابل ملاحظه نیروی اعمال شده عضلات میگردد. معمولاً در این حالت علاوه بر کشش طولانی از یک Splint برای حمایت اندام در برابر نیروهای پیچشی و متعاقب آن ایجاد دفرمیتی - استفاده می شود. مثلاً در شکستگی شافت فامور از Splint توماس' \( و در مورد تیبیا Ja Splint s" استفاده می شود۳- بی حرکتی با فیکاسیون خارجی به معنی اتصال قطعات شکستگی با پیچ مهره و توسط میله آهنی از خارج می باشد. کاربرد اصلی این روش در شکستگی های باز و یا عفونی شده میباشد. فیکساسیون خارجی در ساده ترین شکل خود به این شکل است که پینه ای واردشده از بین قطعات دیستال و پروگزیمال شکستگی از خارج توسط یک Splint گچی ثابت می شوند. امروزه به جای این گچ بیشتر از قطعات فلزی استفاده می شود. در روش دیگر که امروزه با اقبال رو به گسترشی مواجه است که پینه از تمام عرضی قطعات عبور نمیکند بلکه در داخل آنها مثل یک پیچ فرو میرود.۴- بی حرکتی با فیکساسیون داخلیروش های متفاوتی برای فیکساسیون داخلی وجود دارد: ۱) صفحات فلزی که توسط پیچ ثابت می شوند.۲) میخ های اینترمدولری ۳) صفحه و میخ4) پیچ های ترانس فیکساسیون5) وایرها (محیطی)6) بخیه های فلزیاز پیچ و صفحه در استخوان های بلند استفاده می شود. فمور می توان از انواع ۶ پیچ یا ۸ پیچ هم استفاده کرد. نکته منفی این روش این است که در این روش قطعات شکستگی را نمیتوان خیلی خوب به هم نزدیک کرد که همین مساله گاهی باعث تاخیر در جوش خوردن شکستگی می شود.میخ های اینترمدولری برای بسیاری از شکستگی های استخوانهای بلند خصوصاً در شکستگی های وسط شافت مناسب است و به طور معمول در شکستگی های فمور، تیبیا، هومروس و اولنا به کار میرود. با پیچ و صفحه فشاری روش فیکساسیون داخلی تروکانتریک میباشد. از پیچ های ترانس فیکساسیون اغلب برای فیکس کردن قطعات کوچک جداشده استفاده می شود. مثال های این حالت عبارتند از: کاپیتولوم هومروس، زایده اوله کرانون، و یا مالئول داخلی تیبیا از این وسیله هم چنین می توان در شکستگی های طولانی مایل یا مارپیچی شافت استخوان های بلند.۔ خصوصاً تیبیا۔ استفادہ کردموارد استفاده از وایرهای محیطی" مثل پیچ های ترانس فیکساسیون است اما به دلیل احتمال ایجاد اخلال در خونرسانی پریوست وایرها در روند جوش خوردن استخوان تاخیر ایجاد میکنند. از سوچورهای فلزی در مواردی مثل اولسیون - مثلاً اولسیون اپی کندیل داخلی هومروس - استفاده می شود که در آن استخوان به بافت نرم مربوطه متصل میشود. معمولاً از جنس نقره، آهن و یا فولاد با روکش نیکل هستند.اندیکاسیون روش های فیکاسیون داخلی عبارتند از: عدم موفقیت روش های بالا در یک شکستگی بسته احتیاج به جراحی برای جانداختن و کنترل سریع و زودرس شکستگی اندام ها هنگامی که درمانهای کنزدواتیو در اقدامات درمانی برای سایر ضایعات همراه اخلال ایجاد کند.درمان شکستگی با بی حرکتی/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد