درمان صرع در طب سنتی ….


درمان صرع در طب سنتی ….

درمان صرع در طب سنتی ....

 دو نوع صرع داریم: ۱- صرع گرم : در این نوع صرع وقتی حمله صورت می گیرد چهره، لب و چشم گلگون و قرمز می شود و حالت غش اتفاق می افتد. ۲- صرع سرد: در این حالت سردی ، سستی و رنگ پریدگی پدید می آید و ایمنی بدن هم پایین میآید، بیشترین صرع ها در ایران صرع سرد است، درمان اینها به طور کلی:-خوردن گرمی ها ارده با شیره انگور هر هفته ۳ تا ۵ وعده-سوپ گندم با روغن زیتون هر هفته ۳ وعده-جوشانده بهار نارنج-خوردن عسل جوشانده ترکیب : اسطو خودوس ( به آن جاروگر مغز هم گفته می شود) + سنبل الطیب +عسل . که زداینده خلط سرد در مغز است و این ترکیب را باید به صورت دائمی  مصرف کنند -استشمام عطر گرم -مالیدن روغن کنجد به ملاج سر-روغن مالی کل بدن باروغن زیتون یا روغن کنجد- اگر خیلی ضعیف است ازرو غن سیاه دانه، جوشانده زنجبیل بادارچین یا باعسل استفاده کند.- اگر گرمی اش بیشتر شد شربت آبلیمو یا آبغوره بخورد، تا جگرش خنک شود و احساس گرمی نکند.-ماساژ پنجه های پا که باعث می شود خلط سرد به طرف پایین کشیده شود و حمله برطرف گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد