درمان طبیعی زکام مزمن!!!


درمان طبیعی زکام مزمن!!!

درمان طبیعی زکام مزمن!!!

نسخه برای زکام های مزمن و کهنه:

زعفران ۲/۵ گرم -حضضں ۱۰ گرم- مامیران ۱ گرم -صندل سرخ ۵ گرم جوزهند ی ۵ گرم -صندل سفید ۵ گرم -مامیثا ۱ گرم- حناء ۵ گرم -صمغ عربی ۵ گرم- عد سں ۱ گرم.همه را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده و شب به شب اندکی از آن را با گلاب مخلوط نموده وقت خوب بر سر به مالند و صبح حمام کنند.

زکام در افراد پرخون و فشارخونی و چاقها

علائمی چون سرخی صورت و چشم ها، سنگینی سر، کدورت حواس و شیرینی دهن مایل به بوی بد خروج مایعات سفت مایل به سرخ از بینی و غیره همراه است.

درمان زکام:

این بیماران بایستی فصد شوند تا مقداری از خون آنها کم شود. سپس از شربت بنفشه، عناب و سه پستان و غیره بدن را پاکسازی نمایند ماءالشعیر نوشند. اگر لازم شود که آبریزش بینی را بند آورند از شربت عناب و شربت گل بنفشه و اگر سیلان و رقیق شدن مایعات بینی لازم باشد از جوشانده بابونه و مرزنجوش و مغز ناخنک و غیره استفاده نمایند این جوشانده را بایستی از طریق سرشویه هم به کار ببرند. تبخیر عود یا سندورس یا مرزنجوش برای اینگونه بیماران مفید است که میتوان مقداری از این داروها را جوشانده به صورت بخور در فضای اطراف بیمار قرار داد. اگر آبریزش بینی خیلی رقیق باشد شربت گل بنفشه خورند که منضج است اگر لازم باشد که ماده مرتباً خارج شود از دادن شربت های سفت کننده ماده خودداری شود. اگر ماده غلیظباشد و باعث درد شدیدی شده باشد بایستی برای رقیق شدن و سیلان و جاری شدن آن از تبخیر کاغذ و عنبر و کنجد استفاده نمایند. یا سنگ داغ را در سرکه انداخته یا سبوس در سرکه گرم ریخته بخور دهند. ماء الشعیر نیز مفید است یا اینکه ماء الشعیر را در روغن بادام و نبات و گلاب و آب انار ریخته میل نمایند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد