درمان طپش قلب با گیاهان دارویی


درمان طپش قلب با گیاهان دارویی

درمان طپش قلب با گیاهان دارویی 

طپش قلب و تقویت آن

تخم بالنکو

جهت طپش قلب و مالش آن مفید است و رفع توحش هم می نماید مقدار مصرف آن آمیخته با گلاب و یا بیدمشگ، شربت نموده بنوشند. گل گاوزبان در طبیعت گرم و تر و قوتش تا ۷ سال باقیست و لطیف، مقوی اعضاء رئیسه بدن و حافظه و قلب را تقویت و خفقان و طپش آنرا از بین میبرد و اعصاب را تقویت میکند و خودم بجای چای عصرانه بمقدار ده گرم با دو عدد لیموی عمانی بی دانه و ۳ گرم سنبل الطیب در سه فنجان آبجوش دمکرده مینوشم.

دمکرده ۲۰ تا ۴۰ گرم گل گاوزبان در یک لیتر آب جهت برونشیت (سینه پهلو) و در مورد نفریت (درد کلیه) و سرماخوردگی مثانه مفید است چون دارای نیترات دو پتاس میباشد این ماده ادرارآور بوده و معرق و جهه سرخک و آبله و مخملک . تب خال و تب با کهیر و روماتیسم.

جهه امراض اخیر باید یک قاشق سوپخوری در یک لیوان بزرگ آبجوش ده دقیقه دمکرده روزی سه چهار لیوان بین غذای صبح، ناهار و شام مصرف نمود گل گاوزبان را در گیلان (دیم هاج) گویند. مخلوط گل گاوزبان با لیمو و سنبل الطیب برای خانم های حامله هم مفید است

کسانی که در اثر بعضی امراضی که ضعیف شده اند و به طپش قلب هم مبتلا شده اند چند روزی پیدرپی روزی یک فنجان از نعنای آبی (بحری) دمکرده مصرف نمایند مفید است.

شیرگاو در طپش قلب بواسطه هیپرترفی قلب را آرام میکند در علت های قلبی مصرف شیر مفید است.

دمکرده قره قاط  را در طپش قلب بکار میبرند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد