درمان عفونت های نزله ای و سرفه دار با گیاهان


درمان  عفونت های نزله ای و سرفه دار با گیاهان

درمان  عفونت های نزله ای و سرفه دار با گیاهان 

 رب السوس: عصاره شیرین بیان است. شیرین بیان دارای خواص خلط آور و نرم کننده سینه و دارای مواد قندی شیرین و لعابداری است و بیشتر در عفونت های نزله ای و سرفه دار در عفونت های گلو و برنش ها و درد روده ها و همچنین اشتهاآور و ادرارآور و خنک در التیام زخم معده در تقویت غده های ما فوق کلیوی کمک بزرگی میکند. مقدار مصرف آن بتنهائی از ۲۵ تا ۵۰ گرم ریشه این گیاه را مدت پنج دقیقه میجوشاند و ۱۲ ساعت بحال خودش میگذارند تا خوب خیس بکشد و سپس صاف نموده این عصاره که بنام اصل السوس است می نوشند.چون فشار خون را بالا میبرد با جوشانده گل بنفشه و عناب مخلوط نموده بنوشند.مرزنجوش یا مرزنگوش: بوئیدن برگ تازه آن مخلوط در سرکه جهه شده منخرین دماغ مفید است. برای عطسه زیاد از حد روغن مرزنجوش را پنج روز متوالی روزی سه مرتبه ۲ قطره در بینی بچکانند.سیاه دانه ۴ نخود گندش ۲ نخود تهیه کنید این دو را کوبیده و نرم نمائید و مختصری از آنرا به بینی بالا بکشید تا زکام شما برطرف کند.گندش ریشه گیاهی است که پوشش سیاه و مایل به قهوه ائی و مغزش زرد است بویش بسیار تند و عطسه آور میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد