درمان قند و بسیاری از بیماری ها با گیاه مرغ……!


درمان قند و بسیاری از بیماری ها با گیاه مرغ……!

درمان قند و بسیاری از بیماری ها با گیاه مرغ......!

گیاه مرغ

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه مرغ است  گیاه مرغگیاهی است از خانواده  گندمیان Graminaceae، علفی و چند ساله به رنگ سبز غباری،ساقه های هوایی آن بلند نیست و به صورت قسمتی خزنده و قسمتی قائم و ایستا می باشد که از ساقه های زیرزمینی آن منشاء میگیرد. ساقه  زیرزمینی آن دارای انشعابات متعدد زیرزمینی و گره دار است که از هر گره ای ریشک ها خارج می شوند، رنگ ساقه های زیرزمینی زرد و طعم آن کمی شیرین و لعاب دار است.برگهای آن که از محل هر گره در ساقه خارج می شود متناوب، سبز غباری، دراز و باریک و افتاده می باشد.گلهای آن که در اواخر بهار ظاهر می شود به رنگ سبز روشن و خوشه ای شبیه به گل گندم و دانه های آن شبیه به گندم کوچکو به صورت خوشه مانند خوشه  گندم است و در انتهای ساقه  گل دهنده تشکیل می شود. این گیاه در اراضی بایر نسبتاً مرطوب و کنار آبها و جویبارها در مناطق معتدل می روید، در ایران معمولاً در تمام نقاط، دامنه های البرز، بین تهران و قزوین، دماوند و در مناطق شمال در مازندران و در آذربایجان در اطراف تبریز و خراسان و در قسمت مرکزی در تفرش، اراک و بعضی نقاط دیگر به طور خودرو می روید.نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:مرج - سبزه چمن - شین دان - علف قوشک - ابریق اوتی - عرق النجیل - خومه - فرض - فرز - فرزد - بید گیاه - کرک جراوش - ثیل صغیر - نجیل - نجم - بید گیاه کرک - جوداش. 

ساقه  زیرزمینی مرغ

طبیعت آن: کمی سرد و خشک است.ترکیب شیمیایی: دو نوع گلیکوزید - ماده  متبلور اینوزیتماده ی تری تیسین - دکستروز -اینوزیتول - مانیتول -اسانس - ألعاب.

خواص درمانی ساقه زیر زمینی مرغ:

۱- بیست گرم از آن را نیم کوب کنید و در یک لیتر آب بجوشانید و آب صاف کرده  آن را در طول روز بنوشید. قابض استبرای رفع دلپیچه مفید می باشد،برای رفع سوزش ادرار و سخت و قطره قطره ادرار کردن مفید است،برای درمان زخم مثانه و خرد کردن سنگ مثانه و کلیه بسیار نافع میباشد،در مورد سل مصرف می شود،برای دفع سموم اقسام مارها به عنوان ضدسم از آن استفاده میگردد.۲- خوردن عصاره  آن برای درمان قند مفید است.۳- آن را با ریشه  پنبه بجوشانید و آب آن را به عنوان شست وشو و بخاردهی برای درمان بواسیر استفاده کنید.۴- ضماد آن برای درمان ورم های گرم مفید است.۵- ضماد خاکستر آن برای قطع خون بواسیر، تحلیل ورم ها و خشک کردن جراحت ها بسیار نافع است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد