درمان لک با گیاه آمی ماژوس (Ammi majus)در طب سنتی


درمان لک با گیاه آمی ماژوس (Ammi majus)در طب سنتی

درمان لک با گیاه آمی ماژوس (Ammi majus)در طب سنتی988889

آمی ماژوس (Ammi majus)

اسامی عمومی دیگر: سدا، خلاله شیطانی، خله.نامهای علمی دیگر :  (Ammi majus L)نام خانواده: خانواده جعفری (Umbelliferae) نوع گیاه: بوتهقسمت مورد استفاده: میوه ها.مواد متشکله موثر: فوروکومارینهای آموئیدین، آمیدین و ما جودین،و گزانتوتوکسین، برگاپتین، اپمپراتورین، ایزو ایمپراتورین، ایزوپیمپینیلین، خلین،و یسناگین، آمبلی پرنین، آمار جین، مار مزین، سامیدین، هراسلنین، سینادین، فلاون گلی کوزیاد، تانن، اولئورزین، صمغ و موسیلاژخواص درمانی: میوهٔ آن را در درمان لک و پیس در ارتباط با بیماری بر ص، پیسی، پسه ریازیس و طاسی توصیهنموده ا ند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: میوه ان را به عنوان مقوی  معده و هضم کنندهٔ غذا، ملر، بادشکن، رفع نفخ و تقویت عمومی به کار برده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 6-3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، سه بار در روز به صورت دم کردهدر یک فنجان یا یک قاشق قهوه خوری به صورت دم کرده در یک فنجانعوارض جانبی و سمیت :سمی می باشد90909jkhjknموارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود.    

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد