درمان مار گزیدگی از نظر طب قدیم


درمان مار گزیدگی  از نظر طب قدیم

درمان مار گزیدگی  از نظر طب قدیم

 علاج مارگزیده آنست که بهروسیله ای دهان یا اینکه زالو بمحل گزیدگی افکند که تمام زهر کشیده شود. پس از آن سیر خام بسیار کوفته با روغن گاو سرکه مخلوط نموده به محلی درد بمالند «سرکه چون سریع النفوذ است اثر فوری دارد». بعضی از حکماء عقیده دارند که سیر خام را با شراب خورانیدن بسیار  ، مؤثر و بی نیاز از همه معالجات است یا دو مثقال (ده گرم) تخم بالنگو که (اغلب میان شربت می ریزند یا تخم نارنج کوبیده با شراب کهنه مخلوط نموده بخورند.. مرغ یا کلاغ شکم شکافته بر محل گزیدگی گذارند دفع سم نماید و همچنین خوردن شیرگاو بمقدار زیاد بسیار خوب است. موضع گزیده را با آمونیاک سوزانیده و چند قطره از آنرا با آب سرد مخلوط نموده و میل نمایند مفید است. " اگر در خانه شما مار دیده شد فوراً نشا در را در آب حل کرده به سوراخ مار بریزید باعث هلاک او می شود." مار از پونه گریزانست در منزل خود بکارید تا از شر مار در امان باشید. خوردن یک مثقال جنطیانا با فلفل و شراب جهه گزیدگی نیش هوام و عقرب و مار مفید است. "هرگونه مارگزيدگي را بايد سمي تلقي كرد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراين لازم است مصدوم را حتماً و در اسرع وقت به مراكز درماني منتقل كنيم تا تحت مراقبت هاي لازم قرار گيرد . همانطور كه ميدانيد كليه مارها سمي نبوده ودر واقع به دو دسته سمي و غير سمي تقسيم مي شوند . مارهاي سمي خود از نظر ميزان سمي بودن يكسان نبوده و با هم فرق دارند .همچنين از نظر شكل ظاهر نيز مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهاي آشكاري دارند كه برخي از آنها در جدول آورده شده اند . مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهايي دارند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد : 1- مردمك چشم مارهاي سمي به صورت بيضي ( خطي ) و شبيه مردمك چشم گربه است . ولي مردمك چشم مارهاي غير سمي گرد و مدور است . نكته : مار مرجاني كه از خطرناك ترين مارهاي سمي است مردمك مدور دارد .2- سرمارهاي سمي مثلثي شكل است و با بدن ما زاويه دارد , ولي سر مارهاي غير سمي به صورت نيمه بيضي است و در واقع بدن مارهاي غير سمي شبيه كرم خاكي است .

سر مارمرجاني مثلثي نبوده ولي اين مار از انواع سمي است .

3- مارهاي سمي براي نيش زدن از دو دندان نيش استفاده مي كنند و محل گزش معمولاً با يك يا دو سوراخ ( يا زخم ) مشخص مي شود . اما در مارهاي غير سمي دندان ها متعدد هستند و در دو رديف هلالي قرار مي گيرند .4- حلقه هاي دْم مارها در انواع سمي منفرد است , ولي در مارهاي غير سمي به صورت يك رديف دوتايي در كنار هم ديده مي شود . 5- در پايين چشم مارهاي سمي , يك حفره ي كوچك وجود دارد كه درمارهاي غير سمي ديده نمي شود .* نکات کلی و مشخصه های بارز برای شناخت و تشخیص دادن مارهاي سمي و مارهای غير سمی مارهاي سمي حفره بين چشم و بينی دارند (حفره حسگر گرما) اما مارهای غير سمی حفره بين چشم و بيني ندارند.مارهاي سمي مردمك چشمی بيضوی شكل دارند اما مارهای غیر سمی مردمک چشمی گرد دارند.شكل سر مارهاي سمی مثلثی شكل و پوشيده از پولكهاي ريز است اما شکل سر مارهای غیر سمی تقریبا غیر مثلثی و دارای زوایای گرد و فاقد تیزی و زوایه تند است مثالد مار پیتون.طول مارهاي سمی كوتاهتر و طول بدن مارهای غیر سمی طويل تر است.دندان نيش و پيش مارهاي سمی کشیده و خنجر مانند و بلند (جهت نیش زدن و وارد کردن زهر در بدن قربانی ) است اما دندانهای مارهای غیر سمی كوتاهتر و با تعداد بیشتر جهت نگه داشتن و گاز گرفتن قربانی است.علي رغم وجود اين تفاوتها تشخيص گزش سمي از غير سمي به سرعت و آساني ممكن نيست و همان طور كه گفته شد هر مارگزيدگي را بايد خطرناك تلقي كرد , مگر خلاف آن ثابت شود . * علائم و نشانه ها و بررسي بيمار : مشاهده مار مشاهده ي سوراخ يا زخم در محل نيش زدگي . درد در محل گزيدگي , درد و سوزش شديد است . تورم , با گذشت زمان , تورم به سمت قسمت مركزي اندام و به طرف تنه ي فرد پيشرفت مي كند . قرمزي پوست و بروز تاول قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزيده شده و پيشرفت اين قرمزي و تورم به سمت قسمت هاي مركزي بدن . لبه هاي اين ناحيه بسيار دردناك و نسبت به لمس حساس مي باشند . تهوع , استفراغ , سرگيجه و احساس ضعف كاهش فشار خون تب , لرز و تعريق سوزن سوزن يا كرخت شدن نوك انگشتان و اطراف لب و دهان خونريزي از بيني , وجود خون در ادرار يا مدفوع تند شدن تنفس يا تنگي نفس افزايش نبض مشكل بينايي هنگامي كه كسي توسط مارسمي مورد گزش قرار مي گيرد، علائمي در او ظاهر مي شود كه بسته به نوع سم و ميزان ورود آن به بدن به دو گروه خفيف و شديد تقسيم مي شود :* علائم مارگزدیگی خفيف:تورم، تغيير رنگ، درد كم، احساس قلقلك، ضربان سريع، ضعف عمومي ، تهوع، استفراغ، اختلال ديد * علایم مارگزدیدگی شديد:تورم سريع و كرختي بدن، درد، مردمك سنجاقي، به خود پيچيدن، هذيان، شوك، تشنج، فلج، عدم وجود نبض* علائم و نشانه هاي زهرآگين شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زير بستگي دارد : 1- اندازه مار 2- محل , تعداد و عمق گزيدگي 3 – مقدار زهر تزريق شده 4- حساسيت فردي نسبت به زهر 5 5– سن و وزن مصدوم 6 6– سلامتي عمومي عضو 7- نوع و تعداد ميكروارگانيسم موجود در حفره دهاني مار

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد