درمان مشکلات آزار دهنده  مثانه


درمان مشکلات آزار دهنده  مثانه

درمان مشکلات آزار دهنده  مثانه

 

دراماس، اساساً دو نوع مشکل، ممکن است برای مثانه تان پیش بیاید: اختلال در نگاه داشتن ادرار موقعی که بخواهید و اختلال در تخلیه ی آن باز هم موقعی که بخواهید. مسئله ی نسبتا مهمی است، این طور نیست؟! قسمتهایی معلوم شده است که بعضی عوامل در ادرار کردن دارای نقش کلیدی است.

به عنوان مثال:

* کلیهها مواد زائد را از خون دور ریخته و بدین ترتیب ساعتی ۱ اونس (۱ اونس معادل ۳۱ گرم می باشد (۱0Z = ۳۱ gr) م.) ادرار تولید میکند.

* مثانه (کیسهای عضلاتی شبیه یک بالون) برای تجمع ادرار به آهستگی متسع می شود.

*اسفنکتر پیش آبراه (urethral Sphincter) محافظ دروازهی مثانه است، این دروازه تا موقعی که مثانه بخواهد تخلیه شود، بسته می ماند و سپس باز شده تا به ادرار اجازه بدهد از بدنتان خارج شود.

* پیش آبراه (urethra) یک لوله ی توخالی است که ادرار از طریق آن به خارج هدایت می شود.

زمانی که این مجموعه ی سیم کشی مشغول كار است....

زمانی که سیستم ادراری بیوقفه مشغول فعالیت است، چیزی که داخل آن رخ .میدهد، بدین شرح است

1- بعد از اینکه شش تا هشت اونس مایع داخل مثانه تان جمع شد، پایانه های عصبی واقع در دیوارهی مثانه پیامی را ارسال میکند اینجا دیگر پرشده . این پیام به ناحیهای طناب نخاعی که رفلکس ادرار کردن .می کند، ارسال می شود طناب نخاعی به نوبهی خود پیامی را به مغز تان ارسال میکند  «وقتشه یک دستشویی پیدا کنیا» - و شما به دنبال این دستور به راه میافتید.

موقعی که آماده می شوید، مغز پیامی دوباره به طناب نخاعی بازپس شود (برای خارج کردن ادرار انباشته شده) و به عضله ی اسفنکتر پیش آبراه میگوید (محافظ دروازه مثانه) که برای بیرون آمدن ادرار، شل شود.

به عبارت دیگر، برای اینکه پیامهای ضروری و مهم بتواند در موقع مقتضی به محل مناسبشان ارسال شود، بایستی اجزای این مدارهای عصبی در صحت و سلامت، کارشان را انجام داده و مثانه با اسفنکتر پیش آبراه به صورت تنگاتنگ در تعامل باشد. اما همانطور که میشود حدس زد، زمانی که ضایعات ام اس - یعنی مناطق دچار التهاب، دمیلیناسیون، یا آسیب در مغز و طناب نخاعی - باعث شود و اوضاع به هم این مجموعه ی سیمکشی کار نمیکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد