درمان نفخ و صدا کردن شکم در طب سنتی!!


درمان نفخ و صدا کردن شکم در طب سنتی!!

درمان نفخ و صدا کردن شکم در طب سنتی!!

نفخ و صدا کردن شکم

اگر در اثر غذاها نفاخ و باد دار باشد، جلوگیری از میل مجدد آن لازم است دادن گلاب و گل قند در اینجا مؤثر است.

اگر به علت سردی مزاج باشد

زیره ۵ گرم ،تخم شوید ۵ گرم ،دارفلفل ۵ گرم ،نعناع خشک ۱۰ گرم، اگیر ترکی ۵ گرم ،بابونه شیرازی ۵ گرم،زنیان ۵ گرم ،آویشن شیرازی ۱۰ گرم ،بادیان ۵ گرم ،همه را پس از نیم کوب کردن روزی ۱۰ گرم جوشانده، صبح ناشتا و شب میل نمایند. اگر نفخ و صدا کردن شکم با اسهال و نامرتبی دفع همراه باشد، بایستی از داروهای مؤثر بر اسهال به کار برند.

دردهای پراکنده در سطح شکم

سیاه دانه ۱۰ گرم ،آویشن شیرازی ۱۰ گرم ،خولنجان ۵ گرم ،قرنفل ۵ گرم ،زراوند ۵ گرم، هیل غرابی  5 گرم ، زیره کرمانی  ۱۰ گرم ،انيسون 10 گرم ،بادیان 10 گرم ، گل بو مادران  5 گرم ، پس از تمیز کردن نیم کوب کرده ۱۰ گرم از آن را شب در ۲ لیوان آب جوش خیسانده، صبح پس از جوشاندن یک لیوان صبح ناشتا و یک لیوان عصر میل نمایند.نسخه دیگر: زنیان ۱۰ گرم ،تخم کرفس ۱۵ گرم، بادیان ۱۰ گرم ،حب بلیسان ۵ گرم ،زیره ۵ گرم ،همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته، روزی چهار قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه ضد یبوست

تمر هندی  ۲۰۰ گرم ،آلوچه خشکه ۲۵۰ گرم ،انجیر ۲۰۰ گرم ،شکر ۲۵۰ گرم ،همه را پخته تا به صورت مربا درآید. سپس گل نیلوفر ۱۰ گرم، گل بنفشه ۲۰ گرم این داروها را نرم ساییده بر مربای فوق اضافه کرده هر شب یک قاشق غذاخوری موقع خواب میل نمایند اگر باز یبوست مقاوم باشد میتوان با این فرمول ۱۰ گرم فلوس نیز اضافه نمود.

نسخه ضد یبوست دیگر

گل سرخ 15 گرم ،   گل گاوزبان  10 گرم ، تخم خطمی 10 گرم ،  گل بنفشه 15 گرم ،تاجریزی 10 گرم ،مویز 100 گرم ،عناب 25 گرم ،همه را نیم کوب کرده و جوشانده در شربت آلوچه که با آن شیرخشت و ترنجبینشیره کشی شده اضافه شده باشد، ریخته هر شب یک قاشق غذاخوری میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد