درمان نیش عقرب یا کژدم در طب سنتی


درمان نیش عقرب یا کژدم  در طب سنتی

 درمان نیش عقرب یا کژدم  در طب سنتی 

 - عقرب سه نوع میباشد: یکی که در حال راه رفتن دم را بلند میکند و آن برنگ های مختلف میباشد. نوع دیگر پردار است و زهر بیشتر نوع سوم عقرب جراره است که در راه رفتن دم خود را بزمین میکشد و رنگ آن زرد و سم شدیدی دارد. نوع اخیر زیاد دیده می شود.نیش عقرب گاه باعث مرگ کودکان شده است. اما همیشه و در همه مناطق عوارض سخت و گاه مرگ ایجاد میکند. نیش عقرب های آسیائی و آفریقائی اغلب مهلک است و برعکس در اروپا و امریکا کمتر خطر دارد. نیش عقرب در انتهای دم درازش قرار دارد و گاه کودک را سخت ناخوشی میکند. زیرا کودکان در برابر زهر عقرب بیش از بزرگسالان حساسیت دارند.

علائم

احساس سوزش در محل گزیدگی که بعد بصورت درد در تمام دست یا پا منتشر میگردد. معمولاً علائم بیماری یک ساعت بعد از نیش زدن به ظهور میرسند و عبارتند: از سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ و ترشح زیاد با بزاق، در موارد سخت مسموم بحال شوک می افتد. بعد سخت به هیجان میاید و بالاخره به اغماء میرود. باید هر چه زودتر به پزشک رسانید. پادزهر اختصاصی برای آن  وجود ندارد.

درمان از نظر طب قدیم

بایستی حتی الامکان وسیله حجام و یا مکیدن بسیار جذب سم کرد و آب دهان را دورریخت. پس از آن سیر یا فلفل یا نمک یا تخم نارنج یا تخم بالنگو کوبیده و خیلی نرم نموده در سرکه حل کرده محل گزیدگی بمالند و یا عرق و شراب بمالند «اینجانب خوردن آبلیمو را آزمایش نموده و اثر خیلی فوری مشاهده نموده ام و اگر سم وارد خون شده باشد عمل انرا انا خنثی می نماید». اسطو خودوس را با انجیر جوشانده آب آنرا نوشانده و تفاله او را هم بمحل درد ضماد نمایند باندک مدت درد مرتفع میشود. سداب را در روغن جوشانده پس از صاف نبودن بخورند جهت درد گزیدن عقرب و رتیل مفید است. شکم کبوتر بچه را شکافته به محل گزیدگی ضماد نمایند. گوشت شتر را با شکر میل کنند سریع الهضم تر است و هم دفع ضرر گزیدگی عقرب و رتیل را می نماید. بابونه را پخته پارچه را با آب آن تر نموده و به محل گزیدگی جانوران بگذارند دفع سم کند طرخون را جوشانده ضماد نمایند و همچنین سیر را دو نیم کرده روی موضع درد بگذارند. شقه قورباغه نهری جهت ضماد محل گزیدگی سم گزندگان سودمند است. اگر عقرب را در روغن بجوشانند و آن روغن را بمحل گزیدگی بمالند درد را ساکت کند. اگر همان روغن را با عسل مخلوط نموده و کودکی که از مادر متولد می شود ۳ گرم از آنرا بکام بچه بمالند در همه عمر کودک از زهر عقرب مصونیت پیدا میکند.جهت گزیدن عقرب و زنبور و حیوانات حار؛ در این وقت باید بخوبی موضع گزیده شده را با آمونیاک سوزانید و نوشانیدن چند قطره از او مخلوط با آب سرد مفید است.عقرب گزیده بایستی از خوردن کرفس خودداری کند والا هلاک گردد چون نفوذ سم را در تمام بدن افزایش سریع می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد