درمان های خانگی یبوست کودکان


درمان های خانگی یبوست کودکان

درمان های خانگی یبوست کودکان 

چند مسهل بی ضرر بلکه برای استفاده اطفال در  یبوست

گیاهان ملین بواسطه لعابی که دارند مواد موجود ه در امعاء را جلو خود لغزانده متدرجاً خارج میسازد مانند: تاجریزی، گل خطمی، سنا مکی، ریبوند، شیرخشت، ترنجبین، بیدخشت. مقدار مصرف از ۵ تا ۱۰ گرم در آبجوش بطور دمکرده برای اطفال بزرگتر از ۱۰ تا ۲۰ گرم برای بزرگسالان از ۲۰ تا ۳۰ گرم مصرف نمایند.

نباتات لعابدار در اعصاب اثر نیک دارد و رفع تشنج میکند. در هضم غذا و تخلیه روده مفید و اعمال کبد و کلیه را منظم و خرابی ها را اصلاح می نماید. و همچنین مفرح هم میباشد و در سلولهای بدن اثر کرده و غدد داخلی را بکار میاندازد. تنبلی روده و گیجی کبد را مرتفع و ترشی خون را خنثی می نماید (در اگزما اسیدلاکتیک در خون زیاد می شود ویتامینها رفع ترشی آنرا می نماید)

خاکشیر، ۴ مثقال صبح ناشتاسه روز در قنداق ریخته بنوشند روز دوم قدومه بهمان مقدار و بهمان ترتیب روز سوم تخم بالنگو و این نباتات هستند که ویتامین های مکشوفه و غیر مکشوفه و مواد معدنی و غذائی زیادی برای جنین خود در تخم ذخیره کرده اند که بسهولت قابل جذب اند رفع نواقص این مواد را در بدن مینماید. و نیز ترشی خون را که در چنین مرضی اغلب زیاد و سبب عوارض گوناگون می شود برطرف و خنثی سازد. و مهمتر از همه دارای قوه مرموز حیاتی در نطفه هستند که خود یک نوع الکتریک است که در سلول های بدن اثر کرده و غدد داخلی را بکار اندازد ("" سائیده گل بنفشه و شیر خشت و شکر هم چنین خاصیت را دارد از هر یک ۵ گرم مفید است".


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد