درمان های علامتی جهت بهبود علایم ام اسی


درمان های علامتی جهت بهبود علایم ام اسی

درمان های علامتی جهت بهبود علایم ام اسی

 

زمانی که اظهارنظرها در کاردخالت می کنند

گاهی اظهارنظرهای خودتان یا افراد دیگر، حتی بیش از علایم ام اسی، در شغلتان، دخالت میکند. به عنوان مثال، بسیاری به اشتباه فکر می کنند هر فردی که مبتلا به یک بیماری مزمن بوده یا معلولیتی دارد، نمی تواند کارمند سودمند یا عضو ارزشمندی از یک تیم باشد.

خوشبختانه، اظهارنظرها با کمی صبر و شکیبایی، مقداری اطلاعات مفید و با ارتباط تأثیرگذار، قابل تغییر است رویارویی با نظریات فور خوب است نگاهی گذرا به طرز تفکر خودمان راجع به ام اس و معلولیت به صورت کلی بیندازیم، زیرا افکار منفی می تواند به همان آسانی ضعف، سفتی، یا هر علامت فیزیکی دیگر ام اسی، موجب آزردگی خاطر شخص شود. شاید همیشه فکر می کرده اید که شخص مبتلا به ام اسی نمی تواند یا نباید کار کند و یا هر کسی که از وسایل کمک حرکتی استفاده می کند چندان باهوش نیست، یا کار شما تنها به یک نحو قابل انجام است، یا هیچ کس در محل کارتان وضعیت شما را درک نمی کند. به عبارت دیگر، طرز فکر شد اما ممکن است بیشتر از خود ام اس در خلاقیت و سودمندی تان در سر کار اختلال ایجاد کند

اگر فکر می کنید درمان های علامتی جهت بهبود علایم ام اسی شما در محل کار فایدهای ندارد یا ارزش امتحان کردن ندارد، شاید بهتر باشد قدری طرز فکر و نظر خود را تغییر دهید.

ما در این کتاب به تفصیل در مورد این ایده صحبت می کنیم که بکوشید برای راحتی، کارها را طور دیگری انجام دهید، زیرا هرچه انعطاف پذیرتر و خلاق تر باشید، علیرغم هر چالش فیزیکی یا شناختی که برایتان به وجود آمده، آسان تر می توانید برای انجام کارها راه حلی بیابید. بعد از آنکه این ناملایمات را برای خود طبقهبندی و فهرست کردید، آماده هستید تا در مرحله ی بعد با اعتماد به نفس ایدههای خود را به رئیس و همکارانتان ابراز کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد