درمان کچلی با گیاه کنگر فرنگی وحشی (Onopordon acanthium)


درمان کچلی با گیاه کنگر فرنگی وحشی (Onopordon acanthium)

درمان کچلی با گیاه کنگر فرنگی وحشی (Onopordon acanthium)

کنگر فرنگی وحشی (Onopordon acanthium)

اسامی عمومی دیگر: شکاعی، طوبه، چرخه، کنگر حر، راس الشیخ، نامهای علمی دیگر: اونو پوردون اکانتیوم (.Omopordonacanthium L)16 نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: اندام هوائی.مواد متشکله موثر : الکالوئید، اینولین، اینولاز و فلاونوئید گلیکوزیدخواص درمانی : کنگر فرنگی را به عنوان مدر، مقوی، اشتهاآور و در استعمال خارجی برگهای له شده آن را جهت رفع زخمها و معالجهٔ کچلی، جرب ، اولسر و سرطان پوست توصیه نموده اند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان گذشته این گیاه را به عنوان مقوی معده و کبد، علاج خونریزی های زنانه و برطرف کنندهٔ تبهای مزمن بویژه برای کودکان به کار برده اند.19مقدار و دستور مصرف: به مقدار ۱۵-۱۰ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد موارد عدم استعمال: ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد