درمان گرفتگی صدا با گیاه سپستان (Coradia myxa L.)


درمان گرفتگی صدا با گیاه سپستان (Coradia myxa L.)

درمان گرفتگی صدا با گیاه سپستان (Coradia myxa L.)

سپستان (Coradia myxa L)

اسامی عمومی دیگر : دبق ، مخاطه ، مخیط ، یهم ، انبو ، سگ پستان ، سجیستان buiنامهای علمی دیگر: کوردیالتیفولیا (.Cordialatifolia L)نام خانواده: خانوادهٔ گاوزبان (Boraginaceae)،نوع گیاه: درخت و درختچه.قسمت مورد استفاده: میوره، پوست، برگ.cvbfxgمواد متشکله موثر: صمغ، قند، موسیلاژ، تان.خواص درمانی: میوهٔ آن را به عنوان نرم کننده، مقوی معده، مدر، خلط آور، نرم کنندهٔ سینه و رفع گرفتگی صدا به کار میبرند. این دارو در مقدار زیاد خاصیت مسهل دارد. پوست آن دارای اثر قابض می باشد.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: در طب گذشته میوهٔ آن را به عنوان داروی سینه، ملین، مقوی دستگاه گوارش، ضد کرم، مدر، ضد گرفتگی صدا و تب توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۳۰-۵ دانه روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد