قالب وردپرس درنا توس
خانه / درمان بیماری ها با داروهای گیاهی / درمان گزش حشرات با گیاهان دارویی
درمان گزش حشرات
درمان گزش حشرات

درمان گزش حشرات با گیاهان دارویی

درمان گزش حشرات

-حجامه یامکیدن خون (یا زالو بیاندازند)، سیر، فلفل، نمک، تخم نارنج یا تخم بالنگو راکوییده و خیلی نرم نموده در سرکه حل نموده به محل گزیدگی بمالند. عرق یا شراب بمالند مفید است.

– خوردن آب لیمو مفید است.

– اسطو خودوس را با انجیر جوشانده آب آنرانوشانده و تفاله آن را به محل درد ضماد نماینددرد مرتفع شود.

– گوشت شتر باشکر میل شود.

– ضماد بابونه، ترخون، سیر به طور جداگانه موثر است .

-عقرب را در روغن بجوشانند و آن روغن را به محل گزیدگی بمالند در در اساکت کند اگر همان روغن رابا عسل مخلوط نمود به نوزاد تازه ۳ گرم در دهانش بچکانند مصونیت پیدا می کند در مارگزیدگی بعد از گرفتن خون یا حجامت وزالو انداختن سیر کوفته باروغن گاو و سرکه مخلوط به محل درد مارگزیدگی بمالند.

-خوردن سیر خام باشراب یا ۲ گرم تخم بالنگو یا تخم نارنج کوبیده با شراب کهنه مخلوطنموده بخورند.

-مالیدن آمونیاک در موضع موثر است .

-محلول نشادر هلاک کننده مار است در سوراخ مار بریزید.

-مار از پونه گریزانست در خانه بکارید.

-برای نیش زنبور پارچه آغشته به سولفات منیزی غلیظ روی موضع بگذارید زهر را بیرون میکشد و ورم را برطرف می کند.

-آب لیمو خوراکی و موضعی برای رفع سوزش و خارش موثر است.

-سیر کوبیده یا تخم بالنگو کوبیده باسر که مخلوط نموده گرماگرم ضماد نمایید درد را ساکت می کند.

-درسگ گزیدگی آب پیاز، سیر آب لیمو، آب ترب، ضماد مطبوخ برگ وریشه وتخم بارهنگ با نمک جهت جذب سمیت گزیدگی سگ هار مفید است.

-سیاه دانه ضماد و خوراکی ۵ تا ۱۵ گرم با آب نیم گرم در دفع سم مفید است .

– مازو را با سرکه بر جرب مالند گال یا جرب را از بین می برد.

-عقرب اگر کسی رازد همان عقرب را شکمش را پاره کنید جای نیش عقرب بگذارید

-خوردن آب ۱۰ گرم زنیان دم کرده تریاق سموم ونیش هوام جانوران است . آب گرم زنیان برای دفع اذیت عقرب گزیدگی سریع الاثر است.

-پیاز روی محل گزش سگ یا گربه بگذارند

-شراب و روغن زیتون و عسل رابا هم بجوشانند و یک قاشق عناب سائیده در آن بریزید روزی دوبار چرب کنید.

-سیر، ضماد پخته اسفناج، برگ له کرده جعفری

-عرق بادرنجبویه ضماد آویشن، مرزه، برگ له شده غاز ایاغی برای محل گزیدگی حشراتمفید است.

-برگ بابا آدم و برگ لوبیا اثر جذب حشرات رادارد.

– اگر شلغم را بکوبند و در سطل آبی بریزند و آن را در جایی که خرخاکی وجود دارد بگذارند تمام آنها خود رادر سطل آب خواهند انداخت.

-پنیرمایه ها که از میوه بزغاله، کره اسب، بچه آهو و بچه شتر بدست می آید همه ضدسمهستند چه خوراکی و چه مالشی،

خوردن و اندودن دانه ترنج در مورد سم و عقرب بسیار نافع است.

– خوردن یک درهم پنج انگشت پادزهر حشرات موذی و ماراست، ضمادش زهر دندان سگهار و درنده ها را خنثی کند. برگش را دود کنند به کلی حشرات را میراند.

-زرنباد ( زنجبیل بیابانی ) پادزهر حشرات موذی است و در این زمینه بسیار مفید است.

-در پشک بز جاذبیتی است که سم زنبور را بیرون آورد.

-پخته آن با سرکه و شراب پادزهر سموم حشرات است. ضمادهل و ریحان پادزهر نیش کژدم است.

-شیره انجیر و انجیر نارس و برگ سبز وخاکستر چوب آن در گزش کژدم، رتیل و سگ هار مفید است.

– دانه ترنج (بالنگ، برکاموت، اترج ) پادزهر حشرات مخصوصاً مارو افعی و تریاق فاروق با آن ساخته می شود و همچنین هسته و بقیه میوه مرکبات ضدسم گزش حشرات مخصوصاً مار )و عقرب است.

-برای حفظ گیاهان دارویی خشک از هجوم حشرات اضافه کردن هر چند مدت چند قطره کلرفرم یا تتراکلرید کربن به کانتینر ( محل محتوی گیاه ) مفید است.

-روغن زیتون کافوری ۲ قسمت، سیر یک قسمت، آب EAE Argileuse کافوری ۲ قسمت و سیریک قسمت جهت مالش برای درمان جرب مفید است.

-ضماد اسفناج خام در برطرف کردن تورم حاصله از گزش بعضی حشرات مانند زنبورعسل بسیار نافع است.

-پوست نارنج، گرد کوبیده فلفل و دانه فلفل سیاه مانع بیدزدن لباس است .

-مالیدن اسانس روغنی بادرنجبویه روی پوست بعلت بوی تندی که دارد مگس هارافراری میدهد.

-اگر مقداری صمغ انغوزه را حرارت داده و در مقداری از زیتون حل کنید و آنرا بصورت گرم گرم به محل نیش حشرات و جانوران گزنده بگذارند جهت رفع درد و تحلیل ورم آن موثر است.

-در عقرب زدگی آب نمک، آمونیاک، سرکه، الکل طبی، ادکلن، هسته تمرهندی بصورت گذاشتنی روی موضع مفید است، عضو رادر شیر قرار دهند تا زهر رابیرون بکشد بامحلول پرمنگنات موضع راماساژ دهند. غوره تازه را بکوبند و کامل روی موضع بگذارند.

-سرکه و الکل و آمونیاک را مخلوط نموده به پنبه آغشته نمایند و کمپرسی نمایند. هر همان عقرب که گزیده است اگر به دست آرند و بکوبند و روی موضع بگذارند دردساکتمی شود .

مطلب پیشنهادی

درمان یبوست

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی   پیوست از یک جانشینی و خوردن غذای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *