درمان گوش درد و صدای مبهم گوش


درمان گوش درد و صدای مبهم گوش

درمان گوش درد و صدای مبهم گوش

جهت رفع سنگینی و کری گوش مقداری زنیان را جوشانده و آب آن را صاف نموده و گرم گرم در گوش بچکانند سنگینی و کری گوش را که به علت سردی باشد از بین میبرد.-درمان صدای گوش و درد آن، سیاهدانه را جوشانده و آب صاف شده آن را با روغن سقز مخلوط کرده و دوباره بجوشانید تا آب آن تبخیر شود و روغن بمالند و این روغن را درد گوش وصدا کردن آن میباشد.-اگر مقداری کندر را در سرکه کهنه یا شراب کهنه حل کرده یا در آن بجوشانید و آب صاف شده آنرا در گوش بچکانید جهت تسکین درد گوش دردناک بی نظیر است.-مقداری فلفل سفید و مصطکی را در آب جوشانده و صاف کرده آن را با روغن کنجد مخلوط کرده و جوشانده تا آب بخار شود و روغن بماند. این روغن سرد شده را چنانچهدر گوش بچکانند یا پنبه را بدان آغشته و بداخل گوش بمالند دررفع عفونت وورم های به علتسردی مؤثراست.-جهت رفع درد گوش جوشانده آب برگ گردو بصورت گرم در گوش بچکانند مفید است و چنانچه روغن برگ گردو را به پنبه زده و در گوش بمالند علاوه بررفع درد گوش دراز بین بردن و اخراج کلیه حشرات ریز که در گوش رفته اند مؤثر است.-چکاندن روغن مورد در رفع صدا کردن گوش و تسکین درد آن مفید است.-برای رفع صدای گوش آب بابونه در گوش بچکانند.-جهت رفع خارش گوش : ۵گرم آویشن را در یک لیوان آب جوشانده تا به یک چهارم تقلیل یابد روزانه با این آب با گوش پاک کن داخل گوش را بشوید.عفونت گوش:گل ارمنی ۱۰ گرم، تخم مورد ۱۰ گرم، تخم کرفس ۲۰ گرم، کندر ۱۰ گرم، همه را نرم کوبیده روزی ۳ قاشق مرباخوری با شربت قند میل شود. برای رفع خارش گوش : ۵ گرم آویشن در ۵۰ گرم آب جوشانده روزانه با آن گوش را شستشو دهند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد