درمان گیاهی سردردهایی با منشاد ناراحتی های معده !!!


درمان گیاهی سردردهایی با منشاد ناراحتی های معده !!!

درمان گیاهی سردردهایی با منشاد ناراحتی های معده !!!

سردرد به علت ناراحتی های معدی:

با علائمی از قبیل استفراغ تلخی دهان، قی تلخ، زردی چشم، تشنگی و عطش، پیچش سردل و ساکت شدن سردرد پس از استفراغ کردن همراه است.stomach-diseases-gh0253

درمان: سکنجبین را در آب خیلی گرم حل کرده میل نمایند تا محتویات معده خارج گردد. داروهای ضد صفراوی تجویز نمایند، تقویت معده و تسکین دردهای آن باعث آرامش اینگونه سردردها می گردد. شربت غوره، رب انار، رب سیب، طباشیر، گل سرخ مفید است. یا طباشیر ۵ گرم، گل سرخ ۱۰ گرم، گل ارمنی ۵ گرم همه را خوب ساییده در شربت غوره ریخته روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند.

سردرد با ناراحتیهای معدی در اثر وجود بلغم:

علائم : ترش کردن، وجود گاز و نفخ زیاد در معده، آروغ ترش زده وجود لعاب زیاد در دهان، حالت تهوع و راحت شدن بیمار در اثر استفراغ.

درمان: از جوشانده شبت، ترب، ریشه شیرین بیان، سکنجبین برای خارج شدن محتویات معده استفاده میشود. زیرا این امر باعث تسکین درد است بعد از این باید به تقویت معده پرداخت بیشتر دردهایی که مبداء گوارش دارند درد آنها در وسط سر است که بایستی در اینجا نیز به تقویت معده و دستگاه گوارش پرداخت.

نسخه برای تقویت معده:

انیسون ۲۰ گرم مصطکی ۱۰ گرمزیره سبز ۲۰ گرمهمه را نرم کوبیده در ۱۰۰ گرم گل قند حل کرده به مدت پنج روز صبح و عصر میل نمایند. این دستور را میتوان تا بهبود دستگاه گوارش ادامه داد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد