درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!


درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!

درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!

۱- ریشه خطمی: شصست گرم (دوازده مثقال) )۲- ریشه شیرین بیان: هفتاد گرم (چهارده مثقال )۳- ریشه ایرسا: ده گرم (دو مثقال )طرز تهیه و مصرف: این سه گیاه دارویی را که ریزریز کرده اید در ظرفی بریزید و روی آن کلیتر آب جوش اضافه کنید و بگذارید دم بکشد بعد آن را صاف کرده و همانطور که هست به بیمار بدهید بنوشد. کسانی که دچار سینه درد شده اند و سرفه  می کنند  با این نسخه درمان خواهند شد.وضیحی راجع به ایرسا: ایرسا نوعی زنبق می باشد که در سواحل بحر خزر می روید. در داروسازی ساقه های زیرزمینی این گیاه راکنده و خشک کرده و به مصرف دارویی می رسانند. بوی ریشه ایرسا مانند بوی گل بنفشه است. ساقه های تازه آن بو ندارد ولی همینکه خشک شد به تدریج بوی گل بنفشه در آن پیدا می شود.

نسخه دیگر برای درمان سینه درد و سرفه

۱- زوفا : سی گرم (شش مثقال)۲- ریشه خطمی: سی گرم (شش مثقال)۳- ریشه شیرین بیان: سی گرم (شش مثقال)طرز تهیه و مصرف آن: این سه گیاه دارویی را درظرفی لعابدار بریزید و روی آن یک ایتر آب جوش اضافه کنید و در ظرف را ببندید تا خوب دم بکشد و سرد شود. بعد آن را صاف کرده و بتدریج به بیمار بدهید تا درد سینه و سرفه او را  درمان کنید 

 یک نسخه دیگر برای درمان سینه درد و سرفه  

۱- گل پنیرک: ده گرم (دو مثقال)۲- گل خطمی: ده گرم (دو مثقال)۳- گل شقایق: ده گرم (دو مثقال)۴- گل بنفشه: ده گرم (دو مثقال)طرز تهیه و مصرف: تمام این مواد را در یک لیتر آب جوش دمکنید. پس از اینکه دم کشید صاف کنید و هر روز سه یا چهار بار و هر بار یک فنجان از آن را به بیمار بدهید بنوشد.

دم کرده گیاهی برای سینه درد و سرفه  بچه ها

۱- گل بنفشه: پنج گرم (یک مثقال)۲- گل پنیرکی: پنج گرم (یک مثقال)۳- پرسیاوشان: پنج گرم (یک مثقال)۴- عناب : پنج گرم (یک مثقال)۵- ترنجبین: بیست گرم (چهار مثقال)طرز تهیه و مصرف آن: گل بنفشه را با گل پنیرک و پرسیاوشان در یک فنجان بریزید و عناب را ریزریز کرده به آن اضافه نمایید و روی آن را با آب جوش پر کنید و بگذارید پانزده دقیقه بماند تا دم بکشد بعد ترنجبین را در آن بریزید و بهم بزنید تا حل شود، بعد آن را صاف کنید و آن را دو یا سه دفعه به کودک بدهید تا بنوشد.

یک نسخه دیگر برای درمان سرفهٔ بچه ها

۱- پرسیاوشان: ده گرم (دو مثقال)۲- گل بنفشه: بیست گرم (چهار مثقال) ۴- عناب : ده دانه بزرگ طرز تهیه : عناب را از هسته در اورید با گل بنفشه  و پر سیاوشان مخلوط کنید و در ظرفی بریزید و روی آن دو فنجان آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش ملایمی بگذارید تا بجوش آید، بعد آن را از روی آتش بردارید و پنج دقیقه بگذارید بماند تا دم بکشد و بعد صاف کنید و ترنجبین را در آن حل المایید و بعد جوشانده را در ظرفی مسی بریزید و روی آتش بگذارید تا با حرارت ملایمی به قوام آید. همین که به قوام آمد آن را از روی آتش بردارید و در شیشه کنید.مقدار مصرف: این شربت سینه برای بچه های کمتر از پنج سال ساعتی یک یا دو قاشق چای خوری و برای بچه های بیشتر از پنج سال یک یا دو قاشق مرباخوری می باشد.

توضیحی دربارهٔ ترنجبین :

ترنجبین به نام ترنگبین نیز نامیده می شود. مادهٔ شیرینی است که از گیاهی به نام خارشتر چکیده میشود. در دوران گذشته در ایران و کشورهای همسایه و اروپا شهرت بسزایی داشت و اکنون هم در ایران مورد توجه دکتر علفیها می باشد. خارشتر گیاهی است دائمی، به بلندی بیست تا پنجاه سانتیمتر که در تمام کوهپایه های ایران به حالت خودرو یافت می شود، ساقه های این گیاه خاردار و سخت و سبز رنگ بوده و از پایین دارای شاخه می باشد. گلهای آن کوچک و قرمز و دارای چندین نوع است که در تمام ایران می روید ولی در همه جا ترنجبین نمیدهد. ترنجبین در بازار دارویی ایران از خراسان و اطراف تبریز و زرند و بندر بوشهر بدست می آید. برای بدست آوردن ترنجبین در اواخر تابستان گیاه خشک آن را در سفرهای می تکانند تا چکیده های شیرینی که هنگام هوای گرم از ساقه ترشح کرده و روی آن خشک شده است از آن جدا شود و در سفره بریزد، به همین جهت است که اغلب ترنجبین مخلوط با برگهای کوچک و خارهای ریز می باشد. ترنجبین را به مقدار ده تا هفتاد گرم و گاهی بیشتر برای شیرین نمودن داروها و همچنین نرم کردن سینه و روده مخصوصاً در بیماری های عفونی مشکوک به کار می برند. ترنجبین دارای خاصیت ملین نیز می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد